​MasterLife MS 150 S

Prímes do betónu a malty vo forme suspenzie vody a jemného, amorfného siliciumdioxidového prášku SiO2. Hlavné oblasti použitia sú preto betóny a malty náročné na pevnosť, odolnosť proti chemickým vplyvom a trvanlivosť.

 

Použitie

Na zlepšenie vlastností betónu a mált na cementovej alebo vápennej báze v prípade potreby:

  • zvýšenia – pevností v tlaku, pevnosti v ťahu pri ohybe, vodotesnosti, paropriepustnosti, prídržnosti, trvanlivosti
  • zlepšenia odolností proti – soliam, kyselinám, ropným látkam, obrusovaniu
  • zníženia – síranového rozpínania, alkalicko-kremičitej reakcie, karbonatizácie, odstránenia krvácania, segregácie čerstvej zmesi, zníženia spádu pri striekaných betónoch

Uplatnenie nachádza v betóne pre vodotesné podlahy, vozovky, mostovky, piliere a trámy mostov, vysoko zaťažené priemyselné podlahy, vodné diela, striekané aj monolitické klenby tunelov, sanácie betónu, podlahy garáží, konštrukcie s vysokým nárastom počiatočných pevností (pri opravách ciest), nádrže na agresívne médiá, podlahy šrotovísk.

Prísadu je možné používať na betóny podľa DIN 1045 a DIN 4227-1.

Pôsobenie

  • MasterLife MS 150 S pôsobí pri optimálnom rozptýlení v zmesi ako účinné plnivo (vyplnené sú aj kliny medzi cementovými zrnami).
  • Vzhľadom k značnému mernému povrchu mikrosiliky cca 20 m2/g a sklovitému charakteru prebieha veľmi intenzívne reakcia s Ca(OH)2 vzniknutým z hydratácie cementu, a to pri bežných teplotách najviac počas prvých 7 dní.
  • MasterLife MS 150 S preukázateľne zlepšuje hutnosť, pevnosť a odolnosť betónu / malty proti pôsobeniu chemických a mechanických vplyvov.
  • V čerstvom betóne zvyšuje pridanie prísady súdržnosť zmesi a znižuje segregáciu zámesovej vody a zjednodušuje tak zahladenie.

Na stiahnutie

Technický list MasterLife MS 150 S

pdf (88,42 Kb)