MasterLife SRA 150

Expanzná prísada na výrobu betónu s kompenzáciou zmrašťovania

 

Popis produktu a oblasť použitia

MasterLife SRA 150 je anorganický produkt vo forme prášku, ktorý sa používa v spojení s ďalšími zložkami betónu na výrobu betónu s kompenzáciou zmrašťovania. Ide o špeciálny slinok vypálený pri vysokej teplote, bohatý na voľné vápno a jeho hlavnými zložkami sú kremičitan vápenatý, hlinitany, železité hlinitany a sírany.

Pri kontakte so zámesovou vodou dochádza k premene oxidu na zodpovedajúci hydroxid vápenatý, čo spôsobuje expanziu, ktorá kompenzuje následné zmrašťovanie betónu. Teplota spekania prípravku MasterLife SRA 150, rozloženie veľkosti častíc a prítomnosť vedľajších zložiek, ktoré obaľujú oxid vápenatý, umožňujú regulovať rýchlosť hydratácie a tým aj proces expanzie.

Na stiahnutie

Technický list MasterLife SRA 150

pdf (121,04 Kb)