MasterLife WP 1200

Kompaktná kryštalická vodotesná prísada

 

Popis výrobku

MasterLife WP 1200 je špeciálna kompaktná kryštalická vodotesná prísada, ktorá sa pridáva do betónovej zmesi a dodáva jej vodotesné vlastnosti vďaka aktívnym chemikáliám, ktoré reagujú s vlhkosťou v betóne a vytvára nerozpustnú kryštalickú formu v kapilárnych póroch cementového spojiva.

MasterLife WP 1200 reaguje s vodou a vlhkosťou vyššou než 95 % a uzatvára a utesňuje kapilárnu pórovitosť a mikrotrhliny so šírkou menšou než 0,4 mm.

Prísada MasterLife WP 1200 sa odporúča na použitie tam, kde sa vyžaduje vodotesný betón, odolný proti agresii spôsobenej náročnými podmienkami okolia, a ktorý odolá hydrostatickému tlaku z kladného alebo záporného povrchu betónových dosiek.

Oblasti použitia

Prísada MasterLife WP 1200 sa odporúča na použitie v nasledujúcich aplikáciách:

  • zásobníky pitnej a úžitkovej vody
  • bazény
  • stavby pod vodou
  • čističky
  • zakladanie stavieb, dosky a oporné steny
  • bytové a nebytové parkovacie stavby
  • priehrady a násypy
  • prístavy
  • stoky, tunely a kanály
  • systémy tunelov a podzemných komunikácií

Na stiahnutie

Certifikát MasterLife WP 1000, MasterLife WP 1200

pdf (382,39 Kb)

Technický list MasterLife WP 1200

pdf (86,62 Kb)