Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  ​MasterLife SRA 915 - prísada redukujúca zmrašťovanie určená na výrobu betónových zmesí


  Popis a oblasti použitia prísady redukujúcej zmrašťovanie MasterLife SRA 915

  MasterLife SRA 915 je tekutá prísada určená na redukciu zmrašťovania betónu a mált, všeobecne betónových zmesí. MasterLife SRA 915 sa môže pridávať do transportbetónu alebo prefabrikovaných betónov alebo vo všetkých prípadoch, kedy projekt vyžaduje kontrolovaný vznik trhlín pri strednej a dlhej dobe zrenia.

  Pridanie prísady MasterLife SRA 915 sa odporúča v prípade realizácie stavieb vystavených pôsobeniu agresívneho prostredia (viď norma STN EN 206).

  Pôsobenie prísady redukujúcej zmrašťovanie MasterLife SRA 915

  MasterLife SRA 915 umožňuje redukovať zmrašťovanie spôsobené vysychaním a vďaka tomu obmedzuje vytváranie mikrotrhlín a trhlín. Tým sa tak na jednej strane predchádza problémom s estetickým vzhľadom betónových stavieb, a na druhej strane je možné vďaka obmedzeniu vzniku mikrotrhlín zhotoviť betón, ktorý je odolnejší proti negatívnemu pôsobeniu agresívnych látok pochádzajúcich z vonkajšieho prostredia, ako sú chloridy, sírany alebo oxid uhličitý. Obmedzuje vznik možných deformácií.

  Jav hydraulického zmrašťovania. Hlavnou príčinou vzniku zmraštenia vplyvom vysychania pri vystavení vonkajšiemu prostrediu je postupná strata vody, ktorá sa vyskytuje v štrukúre betónovej matrice mált a betónov. Voda je obsiahnutá v póroch kapilár matrice (rozmery od 10 – 50 nm do 10 μm) a postupne ako sa odparuje, vytvára v mikroštruktúre menisky, ktoré potom vyvíjajú sily kapilárneho napätia. Tie spôsobujú, že sa steny kapilárnych pórov približujú a objem týchto pórov sa zmenšuje, čím následne dôjde k zmrašteniu a vzniku mikrotrhliny. Čím väčšia bude rýchlosť, s ktorou sa voda odparuje, tým väčšie bude zmrašťovanie, čím vyšší bude obsah vody v cementovej paste, tým vyšší bude pomer voda/cement, väčšia kapilárna pórovitosť a teda výraznejšie zmrašťovanie, najmä v prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou (pod 40 – 50 %).

  Na stiahnutie

  Technický list MasterLife SRA 915

  pdf (253,83 Kb)