MasterMatrix SDC 180

 

Vysokoúčinná prísada modifikujúca viskozitu (VMA) tekutých betónov

Popis výrobku

MasterMatrix SDC 180 je inovovaná prísada. Je to vodný roztok syntetického kopolyméru s vysokou molekulovou hmotnosťou. Vďaka cielenému mechanizmu pôsobenia prísada MasterMatrix SDC 180 ovplyvňuje viskozitu zmesi a zaisťuje tak správnu rovnováhu medzi tekutosťou zmesi a jej odolnosťou proti segregácii – čo sú zjavne protikladné vlastnosti.

Použitie

MasterMatrix SDC 180 optimalizuje betónovú zmes, zvyšuje viskozitu zmesi, najmä v prípade:

  • SCC (samozhutniteľný betón) s nízkym obsahom jemných častíc (< 0,125 mm)

Vlastnosti a výhody

Master Matrix SDC 180 ponúka nasledovné výhody pri použití v betónovej zmesi:

  • zabraňuje segregácii a odlučovaniu vody
  • môže sa používať so všetkými druhmi cementu
  • nemá vplyv na začiatok tuhnutia
  • zmes je menej citlivá na zmeny v množstve pridanej vody.​

Na stiahnutie

Technický list MasterMatrix SDC 180

pdf (93,82 Kb)

VoP MasterMatrix SDC 180

pdf (250,63 Kb)