MasterPel 793

Hydrofobizačná prísada do betónov zabraňujúca prenikaniu vody

Oblasti použitia hydrofobizačnej prísady do betónov MasterPel 793

MasterPel 793 je veľmi jemná disperzná emulzia s nízkou viskozitou. Prísada bola špeciálne vyvinutá na výrobu betonárskeho tovaru. MasterPel 793 zlepšuje zhutniteľnosť čerstvého betónu a znižuje riziko výskytu vápenných výkvetov. Má slabý plastifikačný účinok, preto je možné zredukovať množstvo zámesovej vody. Vývoj počiatočnej pevnosti a konečné pevnosti výrazne neovplyvňuje.

MasterPel 793 je súčasťou koncepcie spoločnosti BASF – FIT 4 VALUE:
FIT 4 VALUE berie do úvahy 4 prvky podstatné pre výrobu betonárskeho tovaru:

  1. FIT pre hospodárnosť
  2. FIT pre výkonnosť
  3. FIT pre estetiku
  4. FIT pre životnosť

FIT tu znamená splnenie všetkých požiadaviek na hospodárnosť, výkonnosť, estetiku a trvanlivosť.

Na stiahnutie

Technický list MasterPel 793

pdf (88,24 Kb)