​MasterPozzolith 90

Tekutá plastifikačná prísada znižujúca množstvo zámesovej vody

 

Popis výrobku

MasterPozzolith 90 je bezchloridová tekutá plastifikačná prísada, významne znižujúca množstvo zámesovej vody. Zodpovedá smerniciam pre plastifikátory (STN EN 934-2).

Oblasť použitia

Použitie prísady MasterPozzolith 90 umožňuje znížiť vodný súčiniteľ bez toho, aby došlo k strate spracovateľnosti. MasterPozzolith 90 zlepšuje spracovateľnosť čerstvej betónovej zmesi v porovnaní s betónovou zmesou bez prísad (pri zachovaní rovnakého vodného súčiniteľa a konečných parametrov betónu) a šetrí tak náklady na energiu a pracovnú silu/čas.

Pri dodržaní rovnakej spracovateľnosti (sadnutie kúžeľa/miera rozliatia) použitie plastifikačnej prísady MasterPozzolith 90 znižuje množstvo zámesovej vody, čím sa docieli vyšších konečných pevnostných parametrov v porovnaní s tzv. „nulovým“ betónom bez prísady.

Na stiahnutie

Technický list MasterPozzolith 90

pdf (88,34 Kb)

VoP MasterPozzolith 90

pdf (122,39 Kb)