​MasterPozzolith 95

Plastifikačná prísada pre transportbetón na dosiahnutie mäkkej až tekutej zmesi, vhodná pre kamenivo citlivé na alkálie.

Použitie a pôsobenie plastifikátora pre transportbetón MasterPozzolith 95

Univerzálna na dosiahnutie mäkkej až tekutej zmesi pri výrobe transportbetónu. Na zlepšenie čerpateľnosti, zníženie zmraštenia a segregácie. Na výrobu vodonepriepustného a prevzdušneného betónu.

V zimných mesiacoch pre rýchle oddebnenie je vhodné kombinovať alebo nahradiť superplastifikátorom MasterRheobuild alebo MasterGlenium.

MasterPozzolith 95 znižuje povrchové napätie zámesovej vody a tým dosahuje lepšiu zmáčavosť cementového zrna. Následkom toho vznikne homogénny cementový film s nižšou hustotou, ktorý znižuje trecie sily v betóne.

MasterPozzolith 95 spôsobuje dobré stekutenie betónovej zmesi s miernym spomalením a vyššou konečnou pevnosťou.

Na stiahnutie

Technický list MasterPozzolith 95

pdf (87,97 Kb)