​MasterProtect 142

Dvojzložkový, biely, vodou riediteľný náter na báze epoxidových živíc na ochranu cestných tunelov a podchodov


Popis výrobku

MasterProtect 142 je organický, bezrozpúšťadlový, dvojzložkový, biely, vodou riediteľný ochranný náter na báze epoxidových živíc s vysokým obsahom oxidu titaničitého a pevných častíc.

Rozsah použitia

MasterProtect 142 sa odporúča na ochranu cestných a železničných tunelov a podchodov. Môže sa aplikovať na betónové podklady a omietnuté steny.

Vlastnosti

  • Zlepšuje viditeľnosť a komfort pri riadení vozidiel v tuneloch.
  • Má nižší obsah VOC (obsah organických prchavých látok) ako je povolený limit ( 140 g/l - stupeň 2, 2010). Môže sa teda aplikovať v uzavretom alebo zle vetranom prostredí s minimálnymi negatívnymi účinkami na pracovníkov.
  • Má vysokú odolnosť proti zachytávaniu nečistôt.
  • Odoláva opotrebovaniu a opakovanému umývaniu.
  • Odoláva reverznému hydraulickému (negatívnemu hydrostatickému) tlaku.
  • Chráni betón pred rizikom prienikov: zabraňuje prenikaniu vody, čím chráni oceľovú výstuž pred koróziou vplyvom iónov chloridu alebo betón pred poškodením vplyvom zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov.
  • Odoláva zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom aj s použitím posypových solí.
  • Riadi obsah vlhkosti a zvyšuje elektrický odpor betónu.
  • Je odolný proti UV žiareniu.
  • Spĺňa zásady definované v EN 1504-2 ("Výrobky a systémy na ochranu povrchu betónu") v akceptovateľných toleranciách.

Na stiahnutie

Technický list MasterProtect 142

pdf (129,66 Kb)

Tunel Ovčiarsko

pdf (123,75 Kb)

Tunel Považský Chlmec - epoxidový náter

pdf (128,44 Kb)

Tunel Považský Chlmec - primárne ostenie

pdf (120,39 Kb)

Tunel Poľana

pdf (122,03 Kb)