MasterProtect 320 - protiimisný náter na ochranu betónu proti korózii

Špeciálny protiimisný náter na betón, fasády a inžinierske stavby na ochranu betónu proti korózii

Rozsah použitia ochranného náteru na betón a fasády MasterProtect 320

 • Na použitie vo vnútri aj vonku.
 • Na steny a stropy.
 • Farebná úprava omietok a betónových fasád ako ochrana proti vode a imisiám, napr. oxid uhličitý, siričitý alebo proti chloridom.
 • Povrchová úprava betónových fasád a inžinierskych stavieb (mosty, vysielače, komíny a pod. ) proti karbonatizácii betónov, korózii výstužnej ocele a chloridom v systémoch podľa STN EN 1504.

Vlastnosti ochranného náteru na betón a fasády MasterProtect 320

 • Farebný, dostupný v širokej škále RAL odtieňov.
 • Vysoká odolnosť proti difúzii škodlivých plynov, aj napriek dobrej priepustnosti vodnej pary chráni betón a omietky pred imisiami.
 • Vysoká odolnosť proti karbonatizácii, chráni výstužnú oceľ pri zachovaní alkality betónu, účinný proti korózii.
 • Vodoodpudivosť, chráni omietku a betón pred prenikaním vlhkosti.
 • Farba dobre kryje, povrch má jednotný vzhľad.
 • Dobrá priľnavosť, vytvára trvale pevný spoj na všetkých minerálnych opravných a stierkových maltách, omietkach a betóne.
 • Neobsahuje rozpúšťadlá, nezaťažuje okolie a spracovateľa parami rozpúšťadiel. Nehrozí nebezpečenstvo požiaru alebo explózie.

Na stiahnutie

Technický list MasterProtect 320

pdf (105,53 Kb)