MasterProtect 8000 CI - Prvotriedna ochrana betónu proti korózii

Inhibítor korózie MasterProtect 8000 CI výrazne zvyšuje hodnotu a životnosť vašich betónových konštrukcií

Za posledných 15 rokov došlo k nevídanému nárastu využitia betónu v infraštruktúre a priemyselných zariadeniach ako aj komerčných a obytných stavbách. Ale ako dlho vydržia betónové konštrukcie?

Predĺženie životnosti betónových konštrukcií

Rastúci dopyt po dlhšej životnosti a potreba renovácie a obnovy existujúcich budov viedli k potrebe preventívnych opatrení a postupov opráv, ktoré spĺňajú tieto očakávania. Stále náročnejšie klimatické, environmentálne a prevádzkové podmienky predstavujú nové výzvy pre stavby, ktoré majú slúžiť počas dlhšieho obdobia.

Výhody inhibítora korózie MasterProtect 8000 CI

​​MasterProtect 8000 CI - Cost reduction  40 %​ úspora nákladov

Pri našom referenčnom projekte Torres Blancas v Alicante sa skrátila doba realizácie o niekoľko týždňov a náklady na renováciu boli o 40 % nižšie v porovnaní s nákladmi odhadovanými na kompletnú obnovu.

MasterProtect 8000 CI - Decade of construction  10 + rokov

 Viac než dekáda poznatkov a skúseností v oblasti stavebníctva. Naši regionálni experti vám pomôžu nájsť najefektívnejšie riešenie na ochranu betónu.

MasterProtect 8000 CI - Ready to use  1 komponent

 MasterProtect 8000 CI je jednozložkový inhibítor korózie – je pripravený na použitie a nie je potrebný žiadny iný materiál.​​

Ako MasterProtect 8000 CI zabraňuje procesu korózie


MasterProtect 8000 CI preniká do betónu a zabraňuje elektrochemickej korózii medzi oceľovou výstužou a chloridovými iónmi, kyslíkom a vlhkosťou prítomnou v betóne. Ide o priedušné paropriepustné ošetrenie betónu. 

  • Jednozložkový produkt, pripravený na použitie
  • Nízka viskozita
  • Číra tekutina, ktorá sa dá aplikovať nástrekom jednoduchým zariadením.

Betónové konštrukcie potrebujú ochranu pred korozívnymi látkami

 

1. Stavby umiestnené v prímorských oblastiach

Buildings located in costal areas

2. Typické morské stavby ako sú prístavné hrádze, móla, mosty v zónach priameho dosahu morskej vody

Typical marine structures

3. Priemyselné nádrže, silá alebo bazény v kontakte s chlórovanou vodou alebo vystavené pôsobeniu morského vzduchu

   

4. Oblasti vystavené častému použitiu rozmrazovacích prostriedkov (solí), napr. parkoviská.

 

5. Mosty vystavené pôsobeniu morského vzduchu alebo/a morskej vody, prípadne posypovým soliam

 

Šetrenie nákladov počas dlhého obdobia

Vieme preukázať efektivitu

MasterProtect 8000 CI - Saving costs

Spoločnosť BASF čerpala z odborných poznatkov v priemysle s cieľom vyvinúť nástroj na analýzu nákladov životného cyklu (LCCA), ktorý by pomohol našim zákazníkom s touto úlohou.  
Výstup analýzy ochotne poskytneme projektovému tímu vo forme správy.

 

MasterProtect 8000 CI: najnižšie celkové nákladyNa stiahnutie

MBS Sanácie betónových konštrukcií 2017

pdf (305,20 Kb)

Technický list MasterProtect 8000 CI

pdf (112,65 Kb)

VoP MasterProtect 8000 CI

pdf (113,61 Kb)