MasterProtect H 321

Silán-siloxánový vodný roztok s vodoodpudivými účinkami na murované konštrukcie a prírodný kameň

 

Popis produktu

Náter MasterProtect H 321 preniká hlboko do štruktúry, kde chemicky reaguje. Reakcia začína okamžite potom, ako sa aktivačné zložky dostanú do kontaktu s podkladom. Reakčná doba závisí od teploty, vlhkosti a druhu podkladu. Na takto ošetrenom povrchu sa vytvára krátko po aplikácii náteru MasterProtect H 321 kvapky/perličky vody.

Rozsah použitia

MasterProtect H 321 je vodný roztok silánu/siloxánu s vodoodpudivými účinkami na použitie na pórovitý alebo čiastočne pórovitý podklad ako sú tehly, pórobetónové tvárnice, omietky z piesku a cementu, pórovitý prírodný kameň napr. pieskovec

Výhody

  • Estetický - Náter MasterProtect H 321 vylepšuje estetický vzhľad podkladu,lebo minimalizuje výkvety. Vzhľad povrchu zostáva po aplikácii produktu nezmenený, pretože roztok vsiakne do podkladu.
  • Trvanlivý - Dlhodobá ochrana vďaka hlbokej penetrácii. Odolný proti kyslým dažďom a ultrafialovému žiareniu. Nemá žiadny vplyv na priepustnosť vodných pár.
  • Úsporný - Stačí aplikovať len v jednej vrstve.
  • Jednoduchý - Zmes pripravená okamžite na použitie bez nutnosti riedenia na stavbe. Tým je zaručená stála kvalita náteru.
  • Ekologický - Ide o vodný roztok. Použitie roztoku znižuje prchavé organické emisie do atmosféry. Nevznikajú žiadne nebezpečné výpary.

Na stiahnutie

Technický list MasterProtect H 321

pdf (94,16 Kb)