Inhibítor korózie pre železobetónové

konštrukcie pôsobiaci v dvoch fázach

MasterProtect 8500 CI zabraňuje korózii oceľovej výstuže a predlžuje životnosť železobetónových konštrukcií

V posledných päťdesiatich rokoch sa korózia ukázala ako najvýznamnejšia príčina poškodenia železobetónových konštrukcií. Okrem vysokých nákladov, ktoré sú spojené so sanáciou konštrukcií, značné náklady plynú tiež z výpadkov prevádzky alebo obmedzenia prístupu.

Predĺženie životnosti ​betónových konštrukcií

Rastúci dopyt po dlhšej životnosti a potreba obnovy a renovácie existujúcich budov viedli k výzvam na metódy prevencie a opravy, ktoré spĺňajú tieto požiadavky z hľadiska odolnosti. Zhoršujúce sa klimatické, environmentálne a prevádzkové podmienky predstavujú nové výzvy pre konštrukcie navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie.

Výhody inhibítora korózie MasterProtect 8500 CI

icon_money

MasterProtect 8500 CI umožňuje významné zníženie nákladov v porovnaní s tradičnými metódami opravy betónu. V prípade malého poškodenia betónu koróziou je možné vyhnúť sa drahým opravám a zachovať konštrukciu ošetrovacím prostriedkom proti korózii. Navyše minimalizáciou prestojov a obmedzení pre užívateľov sa tiež významne znížia náklady. V závislosti od konkrétnych podmienok môže byť celková úspora nákladov projektu vyššia ako 50 %.

 

icon_people.jpg 100 + rokov

Viac než 100 rokov znalostí a skúseností s koróziou. Naši miestni odborníci vám pomôžu nájsť najefektívnejšie riešenie na ochranu betónu.


icon_pinsel.jpg 1 zložkový

MasterProtect 8500 CI je jednozložkový inhibítor korózie – je pripravený na použitie a nie je potrebný žiadny iný materiál.​​


Ako MasterProtect 8500 CI zabraňuje procesu korózie​

MasterProtect 8500 CI je inhibítor korózie na báze silánu, pôsobiaci v dvoch fázach, aplikovaný na povrch, vhodný ako súčasť stratégie prevencie, ochrany alebo spomalenia korózie. Ide o revolučnú zmes vysokokvalitných silánov s ďalším inhibítorom korózie, ktorý sa aktivuje vlhkosťou prenikajúcou povrchom trhliny alebo v dôsledku starnutia betónu.

MasterProtect 8500 CI má dve funkcie. Silánová báza poskytuje výhody podobné vodoodpudivým tesniacim hmotám a zakomponované inhibítory korózie sa prenášajú do betónu spolu so silánom. Inhibítory zostávajú v betóne, až pokým sa vodoodpudivosť časom nezníži alebo kým betón nepopraská. Potom sa stanú pohyblivými a vlhkosť ich prenáša hlbšie do betónu. Povrchové napätie produktu MasterProtect 8500 CI je v porovnaní s vodou približne tretinové a nízka viskozita zlepšuje prenikanie do betónu. Okrem toho má MasterProtect 8500 CI veľmi nízku viskozitu, umožňujúcu lepšie prenikanie do betónu, v širokom teplotnom rozsahu, nižší obsah VOC a vyšší bod vzplanutia, čo  vedie k celkovo jednoduchšej a bezpečnejšej manipulácii s produktom ako je tomu v prípade mnohých iných inhibítorov.

Betónové konštrukcie musia byť chránené pred korozívnymi látkami

MasterProtect 8500 CI budova

Priemyselné nádrže, silá alebo bazény v kontakte s chlórovanou vodou alebo vystavené pôsobeniu solí zo vzduchu

MasterProtect 8500 parkovací dom

Plochy vystavené častému pôsobeniu odmrazovacích prostriedkov (posypových solí), napr. parkovacie domy

MasterProtect 8500 CI stavby na pobreží

Stavby na pobreží

MasterProtect 8500 CI prímorské stavby

Typické prímorské stavby, ako sú prístavné hrádze, móla, mosty v zónach priameho dosahu morskej vody

MasterProtect 8500 CI most

Mosty vystavené slanému vzduchu alebo účinkom morskej vody

Dlhodobá úspora nákladov

Vieme preukázať, že náš produkt je rentabilný

MasterProtect 8500 CI ikona rentabilnosťMasterProtect 8500 CI ikona rentabilnosť Spoločnosť BASF vychádzala z odborných znalostí odvetvia a vyvinula nástroj na analýzu nákladov životného cyklu (LCCA), aby pomohla zákazníkom s touto úlohou.

Výstup analýzy je jednoduché sprístupniť projektovému tímu formou správy.​​​

MasterProtect 8500 CI náklady
Na stiahnutie

Brožúra MasterProtect 8500 CI

pdf (2,30 Mb)

Technický list MasterProtect 8500 CI

pdf (112,46 Kb)

VoP MasterProtect 8500 CI

pdf (209,01 Kb)