MasterRheobuild 1111

Koncentrát superplastifikačnej prísady urýchľujúci tuhnutie. Prísada zodpovedá norme STN EN 934–2. Prísadu je možné používať na železobetóny, predpäté betóny a na kotvenie pomocou cementových zmesí.

 

Použitie

MasterRheobuild 1111 je superplastifikátor vhodný najmä na dosiahnutie tekutej betónovej zmesi z veľmi tuhej východiskovej zmesi. Vhodný na betónovanie pri nízkych vonkajších teplotách. Zvyšuje počiatočnú pevnosť betónu. MasterRheobuild 1111 možno kombinovať s prevzdušňovacou prísadou MasterAir 125 a MasterAir 178.

Pôsobenie

MasterRheobuild 1111 spôsobuje jemnejší rozptyl cementových častíc, čím vznikne homogénny cementový film nižšej hustoty, ktorý znižuje trecie sily v betóne. Prísada je vhodná najmä na dosiahnutie stekutenia z východzej zmesi konzistencie V1 na všetky 3 ďalšie stupne konzistencie.

MasterRheobuild 1111 zvyšuje počiatočné pevnosti cementových injektážnych zmesí. Pri nízkom vodnom súčiniteli (cca 0,43) je možné dosiahnuť pevnosť v tlaku po 1 dni viac ako 20 MPa.

Na stiahnutie

Technický list MasterRheobuild 1111

pdf (87,83 Kb)