Injektážne systémy na spevnenie vonkajšieho plášťa horniny


Zabráňte neočakávanému s injektážnymi technológiami MasterRoc

MasterRoc ponúka kompletný rad injektážnych produktov a technickú podporu pri spevňovaní pôdy.

Mikrocementy (MasterRoc MP 650) a minerálne zálievkové malty (MasterRoc MP 320 a MasterRoc MP 325), známe tiež ako koloidné siliká, predstavujú významný technologický náskok pri injektáži. Tieto systémy sú nákladovo efektívne a zlepšujú bezpečnosť pri práci, s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. Vďaka svojej jemnosti mimoriadne efektívne prenikajú do jemných trhlín v skale a jemne zrnitých pôd, čím poskytujú vodotesnosť, stabilitu a trvanlivosť.

Spevňujúce, vodeodolné polyuretány (rad MasterRoc MP 350) sa ideálne hodia na rýchly a efektívny boj proti presakovaniu vody. Mimoriadne zložité prípady sa môžu vyriešiť kombináciou odvodnenia a injektáže rýchloúčinkujúcou tesniacou živicou.

Rýchloúčinkujúci a vodeodolný polyureový silikátový systém (rad MasterRoc 360) rýchlo stabilizuje slabú pôdu. Rozpínacie tmely sa výborne hodia na vypĺňanie škár.

Náš rad akrylátových živíc (MasterRoc MP 303 a MP 307) je vhodný predovšetkým na obnovu injektáží pre prefabrikované betónové obklady a tehly a ostenia tunelov.

MasterRoc FLC 100

Prášková prísada do cementových zálievkových zmesí

MasterRoc MP 303 CE

Nízkoviskózna, rýchlo reagujúca akrylátová živica s nastaviteľnou rýchlosťou reakcie, na trvalé tesnenie proti vode a pre vrstvy oddeľujúce betón a murivo

MasterRoc MP 307 CE

Nízkoviskózna, rýchlo reagujúca akrylátová živica na trvalé tesnenie proti vode a plošné zaclonenie betónu a muriva

MasterRoc MP 308

Bezrozpúšťadlová, jemná injektážna akrylová živica s nízkou viskozitou pre trvalé utesnenie proti vode pri podzemných konštrukciách

MasterRoc MP 320

Bezrozpúšťadlová, nízkoviskózna, hydrofilná zálievka na skalné injetáže a na spevňovanie pieskových a prachových vrstiev

MasterRoc MP 350

Jednozložková, trvalo pružná hydroizolačná injektážna zálievka na trhliny a praskliny v betóne a v horninách

MasterRoc MP 355

Vysokoreaktívna dvojzložková polyuretánová pena na injektáže

MasterRoc MP 355 1K

Injektážna pena určená na spevnenie uvoľnenej horniny a skalných vrstiev a na utesnenie presakujúcej vody

MasterRoc MP 355 1K DW

Vodotesná injektážna pena na zapĺňanie medzier a spájanie skál a na zastavenie presakujúcej pitnej vody

MasterRoc MP 358 GS

Vysoko reaktívna, dvojzložková, hydrofóbna, polyuretánová injektážna živica na spevňovanie a stabilizáciu nadloží

MasterRoc MP 358 SC

Vysokoreakčná, dvojzložková, hydrofóbna, polyuretánová injektážna živica na spevňovanie a stabilizáciu nadloží

MasterRoc MP 367 Foam

Vysoko reaktívna dvojzložková silikátová injektážna živica na báze polyurea, na výplň dutín a spevňovanie zemín

MasterRoc MP 368

Dvojzložková bezrozpúšťadlová organicko-minerálna injektážna živica, navrhnutá špeciálne na rýchlu stabilizáciu skalných vrstiev a zemín a na utesnenie proti vode

MasterRoc MP 368 TIX

Vysoko reaktívna, dvojzložková, tixotropná, ohňovzdorná silikátová injektážna živica na báze polyurea, na stabilizáciu zemín v súvrstviach s početnými puklinami

MasterRoc MP 580S

Rýchlotuhnúci mikrojemný portlandský cement na injektáž hornín a zemín

MasterRoc TIX 20

Hydraulická prefabrikovaná zmes na báze portlandského cementu