MasterSeal – hydroizolácie a tesniace tmely

Hydroizolácie stavieb, hydroizolácie striech, hydroizolácie parkovísk, hydroizolácie zariadení odpadovýcch vôd

Na čo slúžia hydroizolácie a tesniace tmely na báze polyuretánov a polyurey MasterSeal?

Ručne aj strojom aplikované hydroizolácie MasterSeal sú navrhnuté tak, aby zastavili priesaky vody a prenikanie vlhkosti do rôznych nových a existujúcich stavieb. Naše univerzálne a unikátne technológie sú vhodné na hydroizolácie všetkých typov stavieb, vrátane parkovísk, priemyselných areálov, vodohospodárskych zariadení na pitnú vodu a odpadové vody, potrubí a hydroizoláciu striech a podzemných stavieb.

Vďaka čomu sú hydroizolácie a tesniace tmely MasterSeal unikátne riešenie pre zákazníkov?

Vďaka poznatkom pri nespočetných stavebných projektoch a viac než 100-ročným skúsenostiam s výrobou vznikli mnohé úspešné stavebné a hydroizolačné aplikácie po celom svete. Naša globálna sieť odborníkov poskytuje majiteľom, investorom, projektantom a realizátorom technické riešenia potrebné na zhotovenie náročných projektov.

V náročných aplikáciách, ako sú parkoviská, mosty, štadióny, strechy, ktorých konštrukcie sú stále vystavené rôznym vplyvom a abrazívnym podmienkam, poskytujú naše vysokokvalitné hydroizolačné membrány a tesniace tmely vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť.

Stavebný priemysel využíva naše dokonalé znalosti korózneho prostredia v zariadeniach pre odpadové vody a naše viac ako 100-ročné skúsenosti s opravami a ochranou betónu. Vďaka tomuto postaveniu je spoločnosť BASF lídrom v oblasti hydroizolácie odpadových vôd na celom svete. Naše inovatívne technológie podliehajú náročným skúškam, aby spĺňali jednotlivé národné normy a boli zachované ich vlastnosti v daných lokálnych podmienkach.

Komplexné riešenie hydroizolácie stavieb

Naše špeciálne kombinácie produktov zahŕňajú technológie umožňujúce čo najrýchlejšiu a najjednoduchšiu aplikáciu. Vytvárame kompletné systémové riešenie poskytujúce ekonomické a  časovo efektívne riešenie hydroizolácie pre každý individuálny projekt.

Pre úspešný projekt sú dôležité odborné konzultácie a kompatibilita produktov hydroizolačných systémov a systémov na opravy.

Doprava a pochôdzne riešenia

Voda a vodohospodárstvo

Podzemné systémy

Produkty MasterSeal

MasterSeal 345

Pružná hydroizolačná striekaná membrána aplikovaná v sendvičových konštrukciách striekaného alebo liateho betónu

MasterSeal 501

Ochranný systém na zvýšenie vodonepriepustnosti betónov a mált

MasterSeal 531

Vodotesná povlaková stierka pre zásobníky pitnej vody, nádrže, vane, betónové oporné múry a základy

MasterSeal 550

Antikarbonatizačný, vodotesný a pružný náter na použitie pri negatívnom aj pozitívnom tlaku vody

MasterSeal 560

Dvojzložková elastická membrána so zníženou hmotnosťou na hydroizoláciu a ochranu betónu, rýchlo vytvrdzujúca, dodávaná v bielej a svetlosivej farbe

MasterSeal 560 JF

Dvojzložková elastomérna tesniaca hmota na vyplnenie dilatačných škár a trhlín v betóne alebo murive

MasterSeal 588

Hydroizolačný, pružný cementový náter/stierka na ochranu betónových konštrukcií a muriva

MasterSeal 590

Veľmi rýchlo tuhnúca cementová malta na utesnenie aktívnych priesakov vody v betóne a murive

MasterSeal 6100 FX

Jednozložková elastická a flexibilná membrána so zníženou hmotnosťou, na hydroizoláciu a ochranu betónových konštrukcií, dodávaná v svetlosivej a bielej farbe

MasterSeal 7000 CR

Chemicky odolný systém na hydroizoláciu a ochranu betónov v zariadeniach na spracovanie odpadových vôd

MasterSeal 910

Napučiavajúci tesniaci pás do pracovných škár

MasterSeal 912

Jednozložková napučiavajúca tesniaca hmota na báze polymérov na hydroizoláciu pracovných škár

MasterSeal 930 / MasterSeal 933

Riešenie na utesnenie dynamických škár pre aplikácie vyžadujúce rýchly návrat do prevádzky

MasterSeal CR 170

Nestekavá, dvojzložková škárovacia a tesniaca hmota na báze polysulfidu, odolná

MasterSeal CR 171

Tekutá, dvojzložková škárovacia a tesniaca hmota na báze polysulfidu, odolná proti chemikáliám, s Európskym technickým osvedčením

MasterSeal CR 460

Tekutý polyuretánový tesniaci tmel

MasterSeal M 251

Jednozložková polyuretánová pružná stierka s nízkym obsahom rozpúšťadiel, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou

MasterSeal M 276

Dvojzložková, oteruvzdorná, pigmentovaná polyuretánová stierka na použitie v podlahových systémoch pre parkoviská

MasterSeal M 336

Pružný náter na zaistenie ochrany a vodotesnosti železobetónových konštrukcií

MasterSeal M 338

Epoxidový, vodou riediteľný náter na zaistenie vodotesnosti a ochrany železobetónových konštrukcií

MasterSeal M 391

Lesklý epoxidový náter vhodný na kontakt s potravinami a pitnou vodou podľa nariadenia EU 10/2011

MasterSeal M 640

Flexibilná a elastická jednozložková polyuretánová hydroizolačná membrána

MasterSeal M 686

Dvojzložková vysokoelastická hydroizolačná membrána na báze polyurea na manuálne aplikácie

MasterSeal M 689

Dvojzložková, vysokoelastická, veľmi rýchlo vytvrdzujúca striekaná membrána (100 % polyurea), na použitie v hydroizolačných systémoch

MasterSeal M 790

Dvojzložková, trhliny prekleňujúca membrána na báze Xolutec - technológie, vysokoodolná proti chemikáliám, na hydroizoláciu a ochranu betónových konštrukcií v náročných podmienkach

MasterSeal M 800

Dvojzložková, pigmentovaná, elastická, vysoko reaktívna, veľmi rýchlo vytvrdzujúca, striekaná hydroizolačná membrána

MasterSeal M 811

Dvojzložková, vysokoelastická, veľmi rýchlo vytvrdzujúca striekaná hydroizolačná membrána s krátkou dobou vytvrdzovania, na báze polyurea hybridu

MasterSeal M 811 KD

Dvojzložková, pigmentovaná, elastická, veľmi rýchlo reagujúca striekaná (pomocou kartuší) hydroizolačná membrána na báze polyurea hybridu na malé plochy, s krátkou dobou vytvrdzovania

MasterSeal M 860

Dvojzložková hydroizolačná membrána na báze polyuretán/polyurea, s vysokou elasticitou, na ručné spracovanie

MasterSeal M 861

Dvojzložková hydroizolačná membrána na báze polyuretán/polyurea, s vysokou elasticitou, na ručné spracovanie

MasterSeal M 869

Dvojzložková polyuretánová membrána a obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk, vysokoelastická

MasterSeal M 880

Dvojzložková, polyuretánová, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúca obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk a hydroizolačné systémy

MasterSeal M 881

Dvojzložková polyuretánová obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk a hydroizolačné systémy

MasterSeal NP 474

Jednozložkový polyuretánový tesniaci tmel na utesnenie fasádnych a podlahových škár

MasterSeal P 137 / P 147

Jednozložkové adhézne podkladové penetrácie pre MasterSeal NP 474

MasterSeal P 385

Penetračný náter a vyrovnávacia stierka na báze epoxy-cementu na vlhké podklady

MasterSeal P 605

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová epoxidová penetračná živica. Schválená podľa ZTV-BEL-B-EP.

MasterSeal P 606

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, epoxidová penetračná živica, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúca

MasterSeal P 620

Dvojzložkový, epoxidový, vodou riediteľný penetračný náter, najmä na bitúmenové pásy s pieskovým posypom pred aplikáciou MasterSeal M 640

MasterSeal P 681

Dvojzložkový, bezrozpúšťadlový špeciálny epoxidový základný náter na oceľ

MasterSeal P 682

Jednozložkový silánový penetračný náter na sklo a glazovanú dlažbu

MasterSeal P 683

Jednozložková polyuretánová penetračná živica, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, s nízkym obsahom rozpúšťadiel, na malé plochy v exteriéroch, napr. balkóny

MasterSeal P 684

Jednozložkový, epoxidový spojovací mostík na nehrdzavejúcu oceľ, neželezné kovy, hliník a meď

MasterSeal P 690

Jednozložkový taviaci spojovací mostík medzi izolačnou membránou a liatym asfaltom, na báze polyakrylát/bitúmenu, s obsahom rozpúšťadiel

MasterSeal P 691

Jednozložkový polyuretánový spojovací mostík, s obsahom rozpúšťadiel, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou, na použitie pod a na membrány MasterSeal

MasterSeal P 698

Jednozložkový polyuretánový spojovací mostík na bitúmenové pásy, obsahujúci rozpúšťadlá, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

MasterSeal P 770

Dvojzložkový penetračný náter na báze Xolutec - technológie pre systémy MasterSeal

MasterSeal TC 240

Jednozložkový, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúci, polyuretánový, ochranný vrchný uzatvárací náter

MasterSeal TC 258

Jednozložkový, polyuretánový, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, matný, pigmentovaný uzatvárací náter, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

MasterSeal TC 259

Jednozložkový, polyuretánový, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, pigmentovaný uzatvárací náter, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

MasterSeal TC 268

Dvojzložkový, polyuretánový, pigmentovaný, UV stabilný uzatvárací náter s vysokým obsahom pevných častíc pre podlahové systémy parkovacích plôch a podlahy s posypom

MasterSeal TC 269

Dvojzložkový, polyuretánový, pigmentovaný, UV stabilný uzatvárací náter s vysokým obsahom pevných častíc pre strešné systémy a hladké povrchy

MasterSeal TC 373

Dvojzložkový, epoxidový, bezrozpúšťadlový, pigmentovaný uzatvárací náter na podlahové systémy parkovísk a priemyselné podlahy s presýpaným povrchom

MasterSeal TC 640

Alifatický jednozložkový polyuretánový uzatvárací náter pre systém MasterSeal 2164

MasterSeal TC 681

Dvojzložkový, polyaspartický, pigmentovaný, lesklý, UV stabilný, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúci uzatvárací náter

MasterSeal TC 682

Dvojzložkový, polyaspartický, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, lesklý, bezfarebný uzatvárací náter, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúci

Na stiahnutie

Brožúra MasterSeal Cementové hydroizolacie

pdf (818,76 Kb)

Brožúra Parkovacie domy

pdf (23,77 Mb)

MBS Katalóg produktov

pdf (5,13 Mb)