Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  MasterSeal – hydroizolácie a tesniace tmely

  Hydroizolácie stavieb, hydroizolácie striech, hydroizolácie parkovísk, hydroizolácie zariadení odpadovýcch vôd

  Na čo slúžia hydroizolácie a tesniace tmely na báze polyuretánov a polyurey MasterSeal?

  Ručne aj strojom aplikované hydroizolácie MasterSeal sú navrhnuté tak, aby zastavili priesaky vody a prenikanie vlhkosti do rôznych nových a existujúcich stavieb. Naše univerzálne a unikátne technológie sú vhodné na hydroizolácie všetkých typov stavieb, vrátane parkovísk, priemyselných areálov, vodohospodárskych zariadení na pitnú vodu a odpadové vody, potrubí a hydroizoláciu striech a podzemných stavieb.

  Vďaka čomu sú hydroizolácie a tesniace tmely MasterSeal unikátne riešenie pre zákazníkov?

  Vďaka poznatkom pri nespočetných stavebných projektoch a viac než 100-ročným skúsenostiam s výrobou vznikli mnohé úspešné stavebné a hydroizolačné aplikácie po celom svete. Naša globálna sieť odborníkov poskytuje majiteľom, investorom, projektantom a realizátorom technické riešenia potrebné na zhotovenie náročných projektov.

  V náročných aplikáciách, ako sú parkoviská, mosty, štadióny, strechy, ktorých konštrukcie sú stále vystavené rôznym vplyvom a abrazívnym podmienkam, poskytujú naše vysokokvalitné hydroizolačné membrány a tesniace tmely vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť.

  Stavebný priemysel využíva naše dokonalé znalosti korózneho prostredia v zariadeniach pre odpadové vody a naše viac ako 100-ročné skúsenosti s opravami a ochranou betónu. Vďaka tomuto postaveniu je spoločnosť BASF lídrom v oblasti hydroizolácie odpadových vôd na celom svete. Naše inovatívne technológie podliehajú náročným skúškam, aby spĺňali jednotlivé národné normy a boli zachované ich vlastnosti v daných lokálnych podmienkach.

  Komplexné riešenie hydroizolácie stavieb

  Naše špeciálne kombinácie produktov zahŕňajú technológie umožňujúce čo najrýchlejšiu a najjednoduchšiu aplikáciu. Vytvárame kompletné systémové riešenie poskytujúce ekonomické a  časovo efektívne riešenie hydroizolácie pre každý individuálny projekt.

  Pre úspešný projekt sú dôležité odborné konzultácie a kompatibilita produktov hydroizolačných systémov a systémov na opravy.

  Doprava a pochôdzne riešenia

  Voda a vodohospodárstvo

  Podzemné systémy

  Produkty MasterSeal

  MasterSeal 345

  Pružná hydroizolačná striekaná membrána aplikovaná v sendvičových konštrukciách striekaného alebo liateho betónu

  MasterSeal 501

  Ochranný systém na zvýšenie vodonepriepustnosti betónov a mált

  MasterSeal 531

  Vodotesná povlaková stierka pre zásobníky pitnej vody, nádrže, vane, betónové oporné múry a základy

  MasterSeal 550

  Antikarbonatizačný, vodotesný a pružný náter na použitie pri negatívnom aj pozitívnom tlaku vody

  MasterSeal 560

  Dvojzložková elastická membrána so zníženou hmotnosťou na hydroizoláciu a ochranu betónu, rýchlo vytvrdzujúca, dodávaná v bielej a svetlosivej farbe

  MasterSeal 560 JF

  Dvojzložková elastomérna tesniaca hmota na vyplnenie dilatačných škár a trhlín v betóne alebo murive

  MasterSeal 588

  Hydroizolačný, pružný cementový náter/stierka na ochranu betónových konštrukcií a muriva

  MasterSeal 590

  Veľmi rýchlo tuhnúca cementová malta na utesnenie aktívnych priesakov vody v betóne a murive

  MasterSeal 6100 FX

  Jednozložková elastická a flexibilná membrána so zníženou hmotnosťou, na hydroizoláciu a ochranu betónových konštrukcií, dodávaná v svetlosivej a bielej farbe

  MasterSeal 7000 CR

  Chemicky odolný systém na hydroizoláciu a ochranu betónov v zariadeniach na spracovanie odpadových vôd

  MasterSeal 910

  Napučiavajúci tesniaci pás do pracovných škár

  MasterSeal 912

  Jednozložková napučiavajúca tesniaca hmota na báze polymérov na hydroizoláciu pracovných škár

  MasterSeal 930 / MasterSeal 933

  Riešenie na utesnenie dynamických škár pre aplikácie vyžadujúce rýchly návrat do prevádzky

  MasterSeal CR 170

  Nestekavá, dvojzložková škárovacia a tesniaca hmota na báze polysulfidu, odolná

  MasterSeal CR 171

  Tekutá, dvojzložková škárovacia a tesniaca hmota na báze polysulfidu, odolná proti chemikáliám, s Európskym technickým osvedčením

  MasterSeal CR 460

  Tekutý polyuretánový tesniaci tmel

  MasterSeal M 251

  Jednozložková polyuretánová pružná stierka s nízkym obsahom rozpúšťadiel, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou

  MasterSeal M 276

  Dvojzložková, oteruvzdorná, pigmentovaná polyuretánová stierka na použitie v podlahových systémoch pre parkoviská

  MasterSeal M 336

  Pružný náter na zaistenie ochrany a vodotesnosti železobetónových konštrukcií

  MasterSeal M 338

  Epoxidový, vodou riediteľný náter na zaistenie vodotesnosti a ochrany železobetónových konštrukcií

  MasterSeal M 391

  Lesklý epoxidový náter vhodný na kontakt s potravinami a pitnou vodou podľa nariadenia EU 10/2011

  MasterSeal M 640

  Flexibilná a elastická jednozložková polyuretánová hydroizolačná membrána

  MasterSeal M 686

  Dvojzložková vysokoelastická hydroizolačná membrána na báze polyurea na manuálne aplikácie

  MasterSeal M 689

  Dvojzložková, vysokoelastická, veľmi rýchlo vytvrdzujúca striekaná membrána (100 % polyurea), na použitie v hydroizolačných systémoch

  MasterSeal M 790

  Dvojzložková, trhliny prekleňujúca membrána na báze Xolutec - technológie, vysokoodolná proti chemikáliám, na hydroizoláciu a ochranu betónových konštrukcií v náročných podmienkach

  MasterSeal M 800

  Dvojzložková, pigmentovaná, elastická, vysoko reaktívna, veľmi rýchlo vytvrdzujúca, striekaná hydroizolačná membrána

  MasterSeal M 811

  Dvojzložková, vysokoelastická, veľmi rýchlo vytvrdzujúca striekaná hydroizolačná membrána s krátkou dobou vytvrdzovania, na báze polyurea hybridu

  MasterSeal M 811 KD

  Dvojzložková, pigmentovaná, elastická, veľmi rýchlo reagujúca striekaná (pomocou kartuší) hydroizolačná membrána na báze polyurea hybridu na malé plochy, s krátkou dobou vytvrdzovania

  MasterSeal M 860

  Dvojzložková hydroizolačná membrána na báze polyuretán/polyurea, s vysokou elasticitou, na ručné spracovanie

  MasterSeal M 861

  Dvojzložková hydroizolačná membrána na báze polyuretán/polyurea, s vysokou elasticitou, na ručné spracovanie

  MasterSeal M 869

  Dvojzložková polyuretánová membrána a obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk, vysokoelastická

  MasterSeal M 880

  Dvojzložková, polyuretánová, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúca obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk a hydroizolačné systémy

  MasterSeal M 881

  Dvojzložková polyuretánová obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk a hydroizolačné systémy

  MasterSeal NP 474

  Jednozložkový polyuretánový tesniaci tmel na utesnenie fasádnych a podlahových škár

  MasterSeal P 137 / P 147

  Jednozložkové adhézne podkladové penetrácie pre MasterSeal NP 474

  MasterSeal P 385

  Penetračný náter a vyrovnávacia stierka na báze epoxy-cementu na vlhké podklady

  MasterSeal P 605

  Dvojzložková, bezrozpúšťadlová epoxidová penetračná živica. Schválená podľa ZTV-BEL-B-EP.

  MasterSeal P 606

  Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, epoxidová penetračná živica, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúca

  MasterSeal P 620

  Dvojzložkový, epoxidový, vodou riediteľný penetračný náter, najmä na bitúmenové pásy s pieskovým posypom pred aplikáciou MasterSeal M 640

  MasterSeal P 681

  Dvojzložkový, bezrozpúšťadlový špeciálny epoxidový základný náter na oceľ

  MasterSeal P 682

  Jednozložkový silánový penetračný náter na sklo a glazovanú dlažbu

  MasterSeal P 683

  Jednozložková polyuretánová penetračná živica, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, s nízkym obsahom rozpúšťadiel, na malé plochy v exteriéroch, napr. balkóny

  MasterSeal P 684

  Jednozložkový, epoxidový spojovací mostík na nehrdzavejúcu oceľ, neželezné kovy, hliník a meď

  MasterSeal P 690

  Jednozložkový taviaci spojovací mostík medzi izolačnou membránou a liatym asfaltom, na báze polyakrylát/bitúmenu, s obsahom rozpúšťadiel

  MasterSeal P 691

  Jednozložkový polyuretánový spojovací mostík, s obsahom rozpúšťadiel, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou, na použitie pod a na membrány MasterSeal

  MasterSeal P 698

  Jednozložkový polyuretánový spojovací mostík na bitúmenové pásy, obsahujúci rozpúšťadlá, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

  MasterSeal P 770

  Dvojzložkový penetračný náter na báze Xolutec - technológie pre systémy MasterSeal

  MasterSeal TC 240

  Jednozložkový, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúci, polyuretánový, ochranný vrchný uzatvárací náter

  MasterSeal TC 258

  Jednozložkový, polyuretánový, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, matný, pigmentovaný uzatvárací náter, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

  MasterSeal TC 259

  Jednozložkový, polyuretánový, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, pigmentovaný uzatvárací náter, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

  MasterSeal TC 268

  Dvojzložkový, polyuretánový, pigmentovaný, UV stabilný uzatvárací náter s vysokým obsahom pevných častíc pre podlahové systémy parkovacích plôch a podlahy s posypom

  MasterSeal TC 269

  Dvojzložkový, polyuretánový, pigmentovaný, UV stabilný uzatvárací náter s vysokým obsahom pevných častíc pre strešné systémy a hladké povrchy

  MasterSeal TC 373

  Dvojzložkový, epoxidový, bezrozpúšťadlový, pigmentovaný uzatvárací náter na podlahové systémy parkovísk a priemyselné podlahy s presýpaným povrchom

  MasterSeal TC 640

  Alifatický jednozložkový polyuretánový uzatvárací náter pre systém MasterSeal 2164

  MasterSeal TC 681

  Dvojzložkový, polyaspartický, pigmentovaný, lesklý, UV stabilný, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúci uzatvárací náter

  MasterSeal TC 682

  Dvojzložkový, polyaspartický, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, lesklý, bezfarebný uzatvárací náter, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúci

  Na stiahnutie

  Brožúra MasterSeal Cementové hydroizolacie

  pdf (818,76 Kb)

  Brožúra Parkovacie domy

  pdf (23,77 Mb)

  Brožúra Sanácie a hydroizolácie vodohospodárskych stavieb

  pdf (2,90 Mb)

  MBS Katalóg produktov

  pdf (5,13 Mb)

  MasterSeal 7000 CR - Riešenie do extrémnych podmienok

  pdf (460,57 Kb)