MasterSeal 501 - ochranný systém na zvýšenie vodonepriepustnosti betónov a mált

Popis a rozsah použitia ochranného systému na betónové podklady MasterSeal 501

MasterSeal 501 je vodotesný systém, ktorý zamedzuje presakovaniu, vnikaniu či výverom vody do alebo z betónových konštrukcií alebo akýchkoľvek iných betónových podkladov. Tzv. formované nerozpustné kryštály efektívne zablokujú priechod vody cez kapiláry a póry a zaistia tak stálu nepriepustnú vrstvu, ktorá umožní podstatne dlhšiu životnosť konštrukcie. Materiál je odolný proti a zabraňuje priesaku nasledovných látok: voda, ropné látky, benzín, silážne šťavy, roztok soli.

Rozsah použitia

Konštrukcie na zadržiavanie alebo skladovanie vody:

 • Vodné nádrže, veže a vodojemy
 • Bazény a čističky odpadových vôd
 • Priehrady, kanály a prístaviská
 • Betónové potrubia

Konštrukcie nezadržiavajúce vodu:

 • Suterény, pivnice, základy a výťahové šachty
 • Tunely a oporné múry
 • Kontrolné šachty, konštrukčné škáry
 • Príbojové ochranné steny
 • Mostovky
 • Móla, kotviská a pontóny

Vlastnosti a využitie ochranného systému na betónové podklady MasterSeal 501

 • Má výborné schopnosti neprepúšťať vodu, nakoľko sa stáva súčasťou štruktúry konštrukcie, na ktorú je aplikovaný. Aktívne zložky systému sa neseparujú, neodlupujú a neodtrhávajú.
 • Chráni betón a výstuž proti vode, spôsobujúcej koróziu betónu a ocele.
 • Dodatočná dlhotrvajúca ochrana konštrukcie je daná i tzv. reaktivizáciou kryštalickej reakcie/štruktúry pri následných kontaktoch s vodou. Je účinný pri pozitívnom  a negatívnom tlaku vody.
 • Chemickou reakciou prísad obsiahnutých v MasterSeal 501 dochádza pri dostatočnom nasýtení vodou k utesňovaniu pórovitej štruktúry betónu a samoutesňovaniu statických zmrašťovacích vlásočnicových trhlín so šírkou menšou ako 0,4 mm.
 • Nezapácha, nie je toxický.
 • Celosvetovo osvedčený. S mnohými úspešnými referenciami.
 • Na podklady, ktoré obsahujú cementovú zložku.

Na stiahnutie

Technický list MasterSeal 501

pdf (106,86 Kb)

VoP MasterSeal 501

pdf (106,05 Kb)