​MasterSeal 7000 CR - riešenie pre agresívne prostredie v zariadeniach na spracovanie odpadových vôd

Betónová infraštruktúra zariadení na čistenie odpadových vôd je vystavená zložitým fyzikálnym a chemickým procesom korózie. Systém MasterSeal 7000 CR je špeciálne určený na riešenie týchto výziev.

Jedinečná kombinácia aplikačných a prevádzkových vlastností 

Vysoká odolnosť MasterSeal 7000 CR proti oteru a koróznemu poškodeniu biogénnou kyselinou sírovou sú ideálne vlastnosti do podmienok, ktoré sa vyskytujú v retenčných, aktivačných a vyhnívacích nádržiach a v kanalizácii. Schopnosť prekleňovať statické a dynamické trhliny chráni betón pred trhlinami, čím predlžuje životnosť betónovej konštrukcie.

  Preukázaná trvanlivosť 

 

 Vlastnosti hydroizolačného systému ​MasterSeal 7000 CR


 Rýchla a jednoduchá aplikácia valčekom alebo nástrekom pri teplotách 5 oC až 35 oC

 Vynikajúce tuhnutie, ktoré redukuje prestoje

 Špecifická chemická odolnosť, vrátane vysokých koncentrácií bigénnej kyseliny sírovej

 Schopnosť preklenúť trhliny až do 0,7 mm

 Maximálna tolerancia vlhkosti podkladu, vrátane aplikácie na vlhké podklady

Rýchla a jednoduchá aplikácia – dokonca aj na vlhkých podkladoch

Jednoduchá aplikácia MasterSeal 7000 CR nástrekom alebo valčekom ako aj jeho kompatibilita s vlhkými podkladmi sú obzvlášť vhodné vlastnosti do podmienok zariadení na úpravu podzemných vôd. Prestoje – ktoré sú v procese čistenia odpadových vôd vždy kritické – sú tiež skrátené vďaka rýchlemu vytvrdzovaniu, čo umožňuje kontakt s vodou už 24 hodín po aplikácii pri teplote +20 °C.

Aplikácia striekacím zariadením 

Rýchla a jednoduchá aplikácia nástrekom pri teplote 5 oC až 35 oC

Video: Aplikácia MasterSeal 7000 CR striekacím zariadením

Ručná aplikácia 

Rýchla a jednoduchá aplikácia valčekom pri teplote 5 oC až 35 oC

Video: Ručná aplikácia MasterSeal 7000 CR

Výzvy pri čistení odpadových vôd

1. Silné prúdenie vody a voda obsahujúca pevné častice > Oter

2. Zmrašťovanie betónu a korózia oceľovej výstuže > Trhliny, priesaky a poškodenie konštrukcie

3. Výskyt chemických látok a vhodné podmienky pre biogénnu kyselinu sírovú > Chemické pôsobenie

Predĺženie životnosti betónových konštrukcií a obmedzenie údržby a opráv

Oblasti použitia hydroizolačného systému ​MasterSeal 7000 CR

  • Čistiarne mestských a priemyselných odpadových vôd v prítokovej aj odtokovej oblasti
  • Bioplynové stanice
  • Sekundárne záchytné nádrže v priemyselných závodoch
  • Kanalizané odpadové potrubia

Usadzovacia nádrž v čistiarni odpadových vôd v Poznani, Poľsko

Sekundárna záchytná nádrž v čistiarni odpadových vôd v Malage, Španielsko

Chemická ochrana šachty v Taliansku

Chemická ochrana obrubníkov v Taliansku

Na stiahnutie

MasterSeal 7000 CR - Riešenie do extrémnych podmienok

pdf (460,57 Kb)

Technický list MasterSeal M 790

pdf (127,85 Kb)

Technický list MasterSeal P 770

pdf (104,09 Kb)

VoP MasterSeal 7000 CR

pdf (225,83 Kb)

VoP MasterSeal M 790

pdf (225,95 Kb)