MasterSeal M 689 - bezrozpúšťadlová, dvojzložková elastomerická hydroizolačná membrána na báze polyurei


Popis a oblasti použitia rýchlo vytvrdzujúcej striekanej hydroizolačnej membrány MasterSeal M 689

MasterSeal M 689 je bezrozpúšťadlová, dvojzložková elastomerická hydroizolačná membrána na báze polyurey. Je vysoko reaktívna a môže sa aplikovať len špeciálnym striekacím zariadením pre dvojzložkové materiály.

MasterSeal M 689 sa používa pri rôznych aplikáciách hydroizolácií, predovšetkým tam, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť proti chemikáliám a vysoká mechanická odolnosť. Napr:

 • čističky odpadových vôd (mestské a priemyselné) v prítokovej aj odtokovej oblasti
 • kanalizačné potrubia
 • oceľové a betónové rúry
 • zariadenia sekundárnej ochrany v chemickom a petrochemickom priemysle
 • ploché a architektonické strechy
 • betónové, cementové a oceľové podklady
 • oceľová výstuž ako ochrana proti karbonatizácii, korózii spôsobenej chloridmi alebo chemickým vplyvom v priemyselnom prostredí.

Vlastnosti rýchlo vytvrdzujúcej striekanej hydroizolačnej membrány MasterSeal M 689

 • Aplikácia striekaním a veľmi rýchle vytvrdzovanie.
 • Rýchle vytvrdzovanie.
 • Súvislá membrána: monolitická – bez presahov, zvarov a švov.
 • Vynikajúca odolnosť proti chemikáliám.
 • Vodotesná a odolná proti stojatej – zadržanej vode.
 • Úplné priľnutie k podkladu: s vhodným penetračným náterom sa môže nanášať na rôzne druhy podkladov.
 • Vysoká priepustnosť vodných pár: malé riziko vzniku bublín.
 • Vysoká odolnosť proti difúzii oxidu uhličitého: chráni betón proti korózii oceľovej výstuže.
 • Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a nárazom.
 • Vynikajúca elasticita a schopnosť preklenúť trhliny.
 • Termoset – nemäkne pri vysokých teplotách.

Na stiahnutie

Technický list MasterSeal M 689

pdf (231,20 Kb)

VoP MasterSeal M 689

pdf (222,97 Kb)