MasterSeal M 869 - dvojzložková vysokoelastická polyuretánová hydroizolačná membrána a obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk


Popis a oblasti použitia polyuretánovej hydroizolačnej membrány a obrusnej vrstvy MasterSeal M 869

MasterSeal M 869 je ručne aplikovaná, dvojzložková, samonivelizačná, elastomerická hmota na povrchové úpravy na báze polyuretánu.

MasterSeal M 869 tvorí hydroizolačnú vrstvu v nasledujúcich priamopojazdných hydroizolačných systémoch parkovísk: MasterSeal Traffic 2263, MasterSeal Traffic 2264 a MasterSeal Traffic 2266. Tieto systémy splňajú požiadavky nemeckých OS11 (OS-F) špecifikácií so zvýšenou schopnosťou preklenutia trhlín v podklade pre pochôdzne a priamopojazdné systémy podľa smerníc na ochranu a opravu betónových konštrukcií vydaných nemeckou inštitúciou pre železobetón.

MasterSeal M 869 sa môže použiť aj v iných systémoch a v kombináciách pri aplikácii hydroizolácií.

Vlastnosti polyuretánovej hydroizolačnej membrány a obrusnej vrstvy MasterSeal M 869

  • excelentná schopnosť preklenutia trhlín
  • použiteľná ako membrána a obrusná vrstva
  • húževnatá prídržnosť k podkladovému posypu
  • odoláva zaťaženiu vplyvom dopravy
  • odoláva motorovým palivám, batériovému elektrolytu a hydraulickým olejom

Na stiahnutie

Technický list MasterSeal M 869

pdf (105,06 Kb)