​MasterSeal P 605 - bezrozpúšťadlová, dvojzložková, nefarbená, nízkovizkózna epoxidová penetračná živica

 

Popis a oblasti použitia epoxidovej penetračnej živice MasterSeal P 605

MasterSeal P 605 je bezrozpúšťadlová, dvojzložková, nefarbená, nízkovizkózna epoxidová penetračná živica. Je schválená podľa smerníc TL/TP-BEL-EP ZTV-BEL-B 87.

MasterSeal P 605 sa používa ako penetračná živica (utesňujúca kapiláry a uzatvárajúca póry) na cementových a betónových podkladoch, v interiéroch i exteriéroch. Je vhodná ako penetrácia na betónové podklady pod asfaltové vrstvy v zmysle smerníc TL/TP-BEL-EP Vydanie 87, kde je možno očakávať vzlínajúcu vlhkosť (napr. konštrukcie v styku so zemou, neodizolované dosky a pod.). MasterSeal P 605 je možné tiež využiť ako spojivo na zhotovenie vyrovnávacích stierok na nerovných podkladoch. Živicu je možné plniť v pomere 1 : 0,5 až 1 : 4.

Produkt MasterSeal P 605 je vhodný:

  • ako penetračná vrstva na savé podklady pod ďaľšie vrstvy izolácií a náterov
  • na vytvorenie vyrovnávacích vrstiev a záškrabov
  • na vytvorenie kotviaco-impregnačného náteru alebo pečatiacej vrstvy na mostovkách
  • na vytvorenie epoxidovej plastmalty na podliatie oceľových stĺpikov zábradlí a iných konštrukcií
  • na vytvorenie drenážnych plastbetónov
  • na použitie v interiéri aj exteriéri, horizontálne aj vertikálne

Vlastnosti epoxidovej penetračnej živice MasterSeal P 605

MasterSeal P 605 je nízkovizkózna živica s vysokou penetračnou schopnosťou. Materiál sa veľmi ľahko aplikuje, vykazuje vysokú lepivosť a je teplotne odolný pri pokládke bitúmenových pásov, resp. pri pokládke liateho asfaltu. Prípadné ľahké zožltnutie vplyvom UV-žiarenia nemá vplyv na mechanické vlastnosti materiálu. MasterSeal P 605 po kompletnom vytvrdnutí odoláva vode (morskej a odpadovej), alkáliám, zriedeným kyselinám, soľným roztokom, minerálnym olejom, mazivám a palivám.

Na stiahnutie

Technický list MasterSeal P 605

pdf (103,66 Kb)

VoP MasterSeal P 605

pdf (96,66 Kb)