MasterSeal P 690 - jednozložkový taviaci spojovací mostík medzi izolačnou membránou a liatym asfaltom


Popis a oblasti použitia jednozložkového taviaceho spojovacieho mostíka MasterSeal P 690

MasterSeal P 690 je rozpúšťadlový, jednozložkový spojovací taviaci mostík na polyakrylátovej báze modifikovanej bitúmenmi.

MasterSeal P 690 sa používa výhradne ako schválený taviaci spojovací mostík medzi striekanou polyuretánovou hydroizolačnou membránou MasterSeal M 800 a obrusnými vrstvami na báze bitúmenov (liaty asfalt s aplikačnou teplotou 220 – 240 °C).

Spojovací mostík zaisťuje neporušenosť šmykom medzi vrstvami.

Vlastnosti jednozložkového taviaceho spojovacieho mostíka MasterSeal P 690

  • nízka viskozita
  • jednoduchá a rýchla aplikácia
  • po vytvrdnutí vykazuje veľmi dobré mechanické vlastnosti
  • vynikajúca priľnavosť k striekanej polyuretánovej membráne MasterSeal M 800
  • nízka spotreba

Na stiahnutie

Technický list MasterSeal P 690

pdf (94,33 Kb)