MasterTop BC 372AS - dvojzložková, samonivelizačná, antistatická, epoxidová podlahová stierka v súlade s EN 1081

Popis a oblasti použitia antistatickej epoxidovej  stierky MasterTop BC 372AS

MasterTop BC 372AS je dvojzložková, bezrozpúšťadlová, samonivelizačná, pigmentovaná a už predplnená, antistatická epoxidová podlahová stierka.

MasterTop BC 372AS sa používa v interiéroch tam, kde je požiadavka na antistatické vlastnosti podlahy a odolnosť proti strednému až veľkému prevádzkovému zaťaženiu. MasterTop BC 372AS sa aplikuje na napenetrované betónové a cementové podklady s aplikovaným vodivým náterom MasterTop P 687WAS.

Vlastnosti antistatickej epoxidovej  stierky MasterTop BC 372AS

  • elektrostaticky vodivá
  • vynikajúca mechanická pevnosť a antistatické vlastnosti
  • odolná proti opotrebovaniu
  • jednoduchá aplikácia
  • jednoduché čistenie a údržba
  • môže sa zahustiť tixotropnou prísadou STELLMITTEL EP/PUR (MasterTop TIX 5)
  • extrémne odolná proti vode, aj morskej a odpadovej, ako aj proti množstvu alkálií a riedených kyselín, soľanke, minerálnym olejom, mazivám a pohonným hmotám

Na stiahnutie

Technický list ​MasterTop BC 372AS

pdf (122,81 Kb)

VoP MasterTop BC 372AS - systém MasterTop 1273 AS

pdf (105,87 Kb)

VoP MasterTop BC 372AS - systém MasterTop 1273 AS-R

pdf (107,29 Kb)