​MasterTop BC 378AS - epoxidová, elektrostaticky vodivá, chemicky odolná podlahová stierka

Popis a oblasti použitia chemicky odolnej antistatickej podlahovej stierky MasterTop BC 378AS

MasterTop BC 378AS je dvojzložková bezrozpúšťadlová samonivelizačná, pigmentovaná, elektrostaticky vodivá, epoxidová stierka s vysokou chemickou odolnosťou. MasterTop BC 378AS spĺňa požiadavky nemeckého predpisu na ochranu spodných vôd (WHG) pre chemické prevádzky.

MasterTop BC 378 AS sa používa v interiéroch aj exteriéroch tam, kde je požiadavka na odolnosť proti strednému prevádzkovému zaťaženiu a kde hrozí kontaminácia spodných vôd výrobou, manipuláciou, skladovaním a aplikuje sa ako sekundárna ochrana (havarijné nádrže). Používa sa napr. v systéme MasterTop 1278 AS.

Vlastnosti chemicky odolnej antistatickej podlahovej stierky MasterTop BC 378AS

  • vysoká odolnosť proti chemikáliám
  • vynikajúca mechanická pevnosť
  • prekleňuje statické trhliny
  • odolná proti opotrebovaniu
  • dobrá priľnavosť na nepórovité podklady
  • jednoduchá aplikácia
  • jednoduché čistenie a údržba
  • môže sa zahustiť tixotropnou prísadou STELLMITTEL EP/PUR (Sylothix 51)
  • extrémne odolná proti vode, aj morskej a odpadovej, ako aj proti množstvu alkálií a riedených kyselín, soľanke, minerálnym olejom, mazivám a pohonným hmotám
  • elektrostatická vodivosť podľa EN 1081

Na stiahnutie

Technický list MasterTop BC 378AS

pdf (113,47 Kb)

VoP MasterTop BC 378AS - systém MasterTop 1278 AS

pdf (111,18 Kb)

VoP MasterTop BC 378AS- systém MasterTop 1278 AS-R

pdf (112,74 Kb)