MasterTop P 604 - dvojzložková epoxidová živica na základné vrstvy

Popis a oblasti použitia epoxidovej živice na základné vrstvy MasterTop P 604

MasterTop P 604 je dvojzložková bezrozpúšťadlová nepigmentovaná nízkovizkózna epoxidová živica na základné vrstvy.

MasterTop P 604 sa používa ako živica na základné vrstvy (penetrácie, stierky, polymérmalty), ktorá utesňuje kapiláry a uzatvára póry na cementových podkladoch v interiéri aj exteriéri v podlahových systémoch MasterTop a MasterSeal.

Živicu je možné použiť ako stierku pridaním vysušeného kremičitého piesku v pomere 1 : 0,5 až 1 : 0,8 alebo ako spojivo pre polymérmaltu s plnením až do pomeru 1 : 10.

Živica MasterTop P 604 bola skúšaná z hľadiska emisií prchavých organických látok v systéme MasterTop 1273 a spĺňa požiadavky AgBB. MasterTop P 604 spĺňa požiadavky STN EN 13578 týkajúce sa zlučiteľnosti s mokrým betónom.

Vlastnosti epoxidovej živice na základné vrstvy MasterTop P 604

  • nízka viskozita
  • jednoduchá aplikácia
  • dobrá penetračná schopnosť
  • vypĺňa póry a kapiláry v podklade
  • výborná priľnavosť k podkladu
  • predplnená
  • nízka úroveň emisií v systéme

Na stiahnutie

Technický list MasterTop P 604

pdf (134,83 Kb)

VoP MasterTop P 604 - systém MasterTop 1273

pdf (110,51 Kb)

VoP MasterTop P 604 - systém MasterTop 1273 E

pdf (107,36 Kb)

VoP MasterTop P 604 - systém MasterTop 1273 R

pdf (111,98 Kb)

VoP MasterTop P 604 - systém MasterTop 1273 S

pdf (129,88 Kb)