MasterTop P 660 - dvojzložková polyuretánová živica na základné vrstvy

Popis a oblasti použitia polyuretánovej penetračnej živice MasterTop P 660

MasterTop P 660 je vysoko reaktívna, dvojzložková, nepigmentovaná, nízkoviskózna, bezrozpúšťadlová, rýchlo vytvrdzujúca, polyuretánová živica na základné vrstvy, vytvrdzujúca aj pri nízkych teplotách a rýchlo vytvrdzujúca pri izbovej teplote (+20 °C).

MasterTop P 660 sa používa ako živica na základné vrstvy pre systémy MasterTop a MasterSeal, utesňujúca kapiláry a uzatvárajúca póry na minerálnych podkladoch ako sú napr. betón a cementové potery, ďalej na asfalt v interiéroch aj exteriéroch, pri nižších teplotách alebo pri prácach v časovej tiesni, v podlahových systémoch pre parkoviská MasterSeal 2203 a MasterSeal 2257. MasterTop P 660 sa používa len na podklady, ktoré majú zvyškovú vlhkosť menšiu ako 4 % (pre betón) a nehrozí riziko vzlínajúcej vlhkosti.

Vlastnosti a výhody polyuretánovej penetračnej živice MasterTop P 660

  • rýchlo vytvrdzuje, vytvrdzuje pri nízkych teplotách
  • vynikajúca priľnavosť na rôzne podklady
  • nízka vyskozita
  • vynikajúca penetračná schopnosť
  • vypĺňa póry a kapiláry v podklade
  • jednoduchá aplikácia

Na stiahnutie

Technický list MasterTop P 660

pdf (138,14 Kb)

VoP MasterTop P 660 - systém MasterTop 1326

pdf (110,19 Kb)