Ucrete - najodolnejšie priemyselné podlahy

Technická dokumentácia Ucrete na stiahnutie

Polyuretán-cementové, superodolné, hygienické podlahy s vysokou chemickou odolnosťou vhodné pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel

Prečo zvoliť superodolné podlahy Ucrete?

Najodolnejšie podlahy Ucrete využívajú jedinečnú technológiu polyuretánovej živice, ktorá dáva podlahám vysokú chemickú odolnosť, mimoriadnu odolnosť proti extrémnemu mechanickému a tepelnému zaťaženiu a zaručuje dlhodobé a trvanlivé podlahové riešenie. Vďaka týmto vlastnostiam sú podlahy Ucrete vhodné pre potravinársky priemysel ako aj chemický a farmaceutický priemysel.

Prečo sú najodolnejšie priemyselné podlahy Ucrete jedinečným riešením?

Hygienické podlahy Ucrete poskytujú ideálnu konečnú úpravu podláh pre použitie v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle. Predstavujú jednoliaty podlahový systém bez škár, ktorý vytvára bezpečné a elegantné pracovné prostredie. Povrchy Ucrete sú kompaktné a nepriepustné, uchovávajú si neporušenosť pri teplotách do +130 °C a preukázateľne vyhovujú najprísnejším hygienickým požiadavkám v prípadoch, kedy má trvanlivá, odolná podlaha zásadný význam. Bezpečnosť zamestnancov na podlahe je zaistená rôznymi stupňami protišmykovosti.

Spoľahlivý partner pre vaše podlahy

Naša technická podpora pri presnom určení najkvalitnejšieho, najtrvanlivejšieho a najúspornejšieho podlahového riešenia zohľadňuje celú dobu životnosti produktu. Polyuretán-cementové podlahové systémy Ucrete uspokojujú špecifické potreby všetkých zákazníkov, aplikácií a odvetví, kde majú rýchlosť zhotovenia a rýchly návrat do prevádzky často zásadný význam.

Produkty Ucrete

Ucrete CS

Ucrete CS – vysokoodolná farebne stála podlaha s vylepšeným estetickým vzhľadom

Ucrete DP

Vysokoodolný podlahový systém s definovanou štruktúrou povrchu

Ucrete DP AS

Vysokoodolný elektrostaticky vodivý polyuretánový podlahový systém s definovanou štruktúrou povrchu

Ucrete HF60RT

Vysokoodolný polyuretánový podlahový systém s hrúbkou vrstvy 6 mm

Ucrete IF

Vysokoodolný podlahový systém so železným plnivom

Ucrete MF

Vysokoodolný polyuretánový podlahový systém

Ucrete MF AS

Vysokoodolný elektrostaticky vodivý podlahový systém

Ucrete Primer FS

Vysokoodolná polyuretánová rýchlo vytvrdzujúca penetračná stierka (scratch coat) pod priemyselné podlahy Ucrete

Ucrete Primer LC

Vysokoodolný polyuretánový penetračný záškrab (scratch coat) pod priemyselné podlahy Ucrete

Ucrete Primer RG

Vysokoodolná polyuretánová penetrácia pre Ucrete RG

Ucrete Primer SC

Vysokoodolná polyuretánová penetrácia pre podlahové systémy Ucrete

Ucrete RG

Vysokoodolná polyuretánová stierka

Ucrete TZ

Vysokoodolný podlahový systém s povrchovým terrazzo efektom

Ucrete TZ AS

Vysokoodolný elektrostaticky vodivý podlahový systém s povrchovým terrazzo efektom

Ucrete UD200

Vysokoodolný polyuretánový podlahový systém

Ucrete Destruction Challenge

Ucrete Destruction Challenge

Na stiahnutie

Leták Ucrete CS

pdf (21,88 Mb)