Ucrete DP AS - vysokoodolný elektrostaticky vodivý polyuretánový podlahový systém s definovanou štruktúrou povrchu

Popis vysokoodolného elektrostaticky vodivého podlahového systému Ucrete DP AS

Ucrete DP AS je jedinečná vysokoodolná polyuretánová živica s mimoriadnou odolnosťou proti agresívnym chemikáliám, vysokému mechanickému rázu a teplotnou odolnosťou až do +80 °C.

Ucrete DP AS patrí do skupiny výrobkov s definovanou povrchovou štruktúrou, ktoré sú vhodné na aplikáciu v mokrom aj suchom prostredí rôznych prevádzok.
Systém ponúka jednotnú štruktúru povrchu so zvýšenou estetickou hodnotou a zaisťuje tak jednak bezpečnosť pre užívateľov aj atraktívne pracovné prostredie.

Oblasti použitia vysokoodolných elektrostaticky vodivých polyuretánových podláh Ucrete DP AS

Hutnosť a odolnosť systému zaisťuje ideálnu podlahovú úpravu pre potravinárske, pivovarnícke, farmaceutické a chemické prevádzky, ako aj v prostredí, kde je vyžadovaná robustná podlaha s dlhou životnosťou.

Podlahový systém Ucrete sa dlhodobo v širokom rozsahu používa v priemyselných prevádzkach viac než 40 rokov, mnohé zo starších podlahových aplikácií sú stále v prevádzke. Na vyžiadanie je k dispozícii referenčný zoznam úspešných aplikácií.

Na stiahnutie

Technický list Ucrete DP AS

pdf (257,24 Kb)

VoP Ucrete DP20AS

pdf (149,97 Kb)