Ucrete PRIMER SC - vysokoodolná polyuretánová penetrácia pod podlahové systémy Ucrete

Popis vysokoodolnej polyuretánovej penetrácie Ucrete PRIMER SC

Ucrete PRIMER SC je nízkoviskózna a bezrozpúšťadlová penetrácia na báze vysokoodolného polyuretánu Ucrete so špeciálnymi plnivami. Ucrete PRIMER SC nie je finálnym povrchom preto sa naň musí aplikovať vhodná finálna Ucrete podlaha.

Oblasti použitia vysokoodolnej polyuretánovej penetrácie Ucrete PRIMER SC

Penetrácia Ucrete PRIMER SC sa aplikuje na vopred pripravený cementový podklad pred nanesením priemyselnej podlahy Ucrete. Penetrácia znižuje pórovitosť pripraveného podkladu a tak minimalizuje možnosť vzniku vzduchových bubliniek, ktoré môžu byť príčinou vady na povrchu podlahy. Používa sa pod všetky hladidlom aplikované podlahové systémy Ucrete, kde je rozhodujúci vzhľad a hygiena podlahy.

Poznámka: Pod podlahový systém Ucrete MF a Ucrete MF AS odporúčame penetráciu Ucrete PRIMER LC.

Vlastnosti a výhody

  • Aplikácia len vyškolenou realizačnou firmou.
  • Aplikácia možná na 7 dní starý betón alebo 3 dni starý polymérový poter.
  • Penetráciu je nutné aplikovať cca 12 hod. pred aplikáciou vhodnej následnej vrstvy Ucrete pri +20 °C.
  • Odolná proti vysokým teplotám, pre podlahy v extrémnych podmienkach.

Na stiahnutie

Technický list Ucrete PRIMER SC

pdf (248,31 Kb)