Dodávatelia


Pod značkou Master Builders Solutions dodáva spoločnosť BASF kompletný sortiment profesionálnych a osvedčených riešení, servisných služieb a podpory pre stavebný priemysel so zameraním na potreby dodávateľov vo všetkých fázach novostavieb aj rekonštruovaných objektov.

Široké portfólio produktových systémov BASF je prepojené s komunitou stavebných expertov spoločnosti BASF, ktorých vedomosti sú založené na viac ako storočných skúsenostiach v stavebnom priemysle.
Napomáhame navyšovať pridanú hodnotu na stavbách tým, že dodávateľom ponúkame jedinečný, všeobsiahly systémový prístup.
Naši konzultanti prítomní lokálne po celom svete vyhodnocujú úlohy spojené s každým projektom od samého začiatku v súlade s miestnymi podmienkami, aby na tomto základe vytvorili individuálne koncipované riešenie.
Tým, že kontaktujeme priamo vás, môžeme ponúknuť správnu kombináciu produktov a príslušné technológie, prispôsobiť vám individuálne technickú podporu, technické konzultácie aj produktové školenia priamo na stavbách.

Výroba betónu

Ochrana betónu

Opravy betónu

Injektážne systémy

Hydroizolácia a utesňovanie

Priemyselné podlahy

Inovácie

Riešenia pre obytné budovy

Riešenia pre komerčné a priemyselné budovy

Riešenia pre viacpodlažné garáže

Riešenia pre mosty, železničné a cestné stavby

Riešenia pre vodohospodársky priemysel

Riešenia pre energetický priemysel

Riešenia pre chemický priemysel

Riešenia pre potravinársky priemysel

Riešenia pre farmaceutický priemysel

Riešenia pre elektrotechnický priemysel

Riešenia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

Riešenia pre vzdelávanie a školstvo

Dvaja dodávatelia pracujú na stavebných plánoch