Vlastníci / Investori


BASF dodáva pod značkou Master Builders Solutions rozsiahle portfólio produktových systémov pre stavebné projekty. V kontakte s našimi zákazníkmi poskytujeme cielenú podporu vlastníkom, investorom stavebným investorom. Naše na mieru šité poradenstvo a riešenia v sebe kombinujú produkty, ktoré sú lídrom na trhu, s rozsiahlymi odbornými znalosťami, ktoré spĺňajú požiadavky vlastníkov a investorov na dizajn a efektívnosť.

Či už ide o novú výstavbu, sanáciu alebo  údržbu, odborníci BASF vedia, že kľúč k úspechu leží v pochopení a vyhodnotení každého jedného projektu už na začiatku. Naši skúsení technici vyhodnotia špecifické požiadavky každého staveniska v súlade s miestnymi podmienkami, aby mohli vytvoriť komplexné stratégie.

Inovatívne produkty a riešenia BASF pomáhajú zákazníkom šetriť čas a peniaze. Garantujeme, že výstavba alebo sanácia konštrukcií prebehne rýchlo a efektívne a s minimálnymi alebo žiadnymi prestojmi. Naše dlhodobejšie riešenia prispievajú k predlžovaniu cyklov údržby a sú finančne efektívnejšie, takže vlastník bude nakoniec profitovať z vyššej návratnosti investícií. Ďalej BASF pomáha zákazníkom dosahovať udržateľné stavebníctvo vyvíjaním produktov, ktoré majú environmentálne schválenie ratingových systémov nezávislých strán, ako sú LEED, BREEAMDGNB.

BASF, ktoré je samo priemyselným investorom, vie, čo je potrebné pre úspech stavebných projektov. Preto pri plánovaní kladieme dôraz na manažment rizík. Ako investorovi alebo vlastníkovi vám poskytujeme podporu minimalizáciou vašich rizík – použitím plne kompatibilných produktových systémov a zaručíme aj profesionálne spracovanie a bezchybnú inštaláciu  spoľahlivými osobami, ktoré boli na aplikáciu vyškolené u výrobcu BASF.

Výroba betónu

Ochrana betónu

Oprava betónu

Injektáž

Hydroizolácia a utesňovanie

Priemyselné a dekoratívne podlahy

Inovácie

Riešenia pre obytné budovy

Riešenia pre komerčné a priemyselné budovy

Riešenia pre viacpodlažné parkoviská

Riešenia pre mosty, železničné a cestné stavby

Riešenia pre vodohospodársky priemysel

Riešenia pre energetický priemysel

Riešenia pre chemický priemysel

Riešenia pre potravinársky priemysel

Riešenia pre farmaceutický priemysel

Riešenia pre elektrotechnický priemysel

Riešenia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

Riešenia pre vzdelávanie a školstvo


Hlavný stavbyvedúci počas práce