Architekti / Projektanti


 

Pod značkou Master Builders Solutions dodáva BASF rozsiahle portfólio produktových systémov pre stavebné projekty. V kontakte s našimi zákazníkmi poskytujeme cielenú podporu inžinierom, architektom a projektantom. Naše individuálne prispôsobené konzultácie a riešenia kombinujú produkty, ktoré sú lídrom na trhu, s rozsiahlymi odbornými znalosťami a skúsenosťami, pričom výsledkom je riešenie šité na mieru vašim požiadavkám.

Či už ide o novú výstavbu, komplexnú opravu alebo čiastočnú renováciu, spoločnosť BASF ponúka bezkonkurenčné portfólio, ktoré je kombináciou popredných produktov na trhu a rozsiahlych odborných znalostí a skúseností. Naše tímy špecialistov technickej podpory spolupracujú s architektmi, projektantmi, zadávateľmi a inžiniermi, aby našli to najvhodnejšie riešenie. V kontakte so zákazníkmi vyhodnotia naši skúsení technici špecifikácie návrhu pre konkrétnu stavbu.

BASF spolupracuje so zákazníkmi s cieľom navrhnutia účelných riešení, ktoré:

  • sú v súlade s technickými špecifikáciami a konkrétnymi úlohami vyplývajúcimi z každého projektu;
  • pripravia cenovo prijateľné a trvalo udržateľné riešenia;
  • ponúkajú produkty, ktoré majú osvedčenia ohľadne ochrany životného prostredia vydané nezávislými organizáciami (LEED, BREEAM, DGNB);
  • zaručia bezproblémovú aplikáciu a manažment rizík;
  • zabezpečia plne kompatibilné systémy.

Spoločnosť BASF, ktorá je sama priemyselným investorom, vie, čo je potrebné pre úspech stavebných projektov. Preto pri plánovaní kladieme dôraz na manažment rizík. Ako architektovi, projektantovi alebo zadávateľovi vám poskytujeme podporu minimalizáciou vašich rizík použitím plne kompatibilných produktových systémov a zaručíme profesionálne spracovanie odporúčanými aplikačnými firmami, vyškolenými u výrobcu BASF.

Výroba betónu

Ochrana betónu

Opravy betónu

Injektáže

Hydroizolácia a utesňovanie

Priemyselné a dekoratívne podlahy

Inovácie

Riešenia pre obytné budovy

Riešenia pre komerčné a priemyselné budovy

Riešenia pre viacpodlažné garáže

Riešenia pre mosty, železničné a cestné stavby

Riešenia pre vodohospodársky priemysel

Riešenia pre energetický priemysel

Riešenia pre chemický priemysel

Riešenia pre potravinársky priemysel

Riešenia pre farmaceutický priemysel

Riešenia pre elektrotechnický priemysel

Riešenia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

Riešenia pre vzdelávanie a školstvo


 

Dvaja muži pracujú s notebookom na stavenisku