Mosty, železničné a cestné stavby


Betónové mosty, diaľnice a železnice potrebujú vysoko výkonné prísady do betónu, ktoré zaručujú výbornú dlhodobú odolnosť proti praskaniu, zmrašťovaniu a korózii ocele.

Rastúce požiadavky na rýchlejšiu výstavbu a dlhšiu životnosť sú pre konštruktérov a technikov výzvou, pretože konštrukcie sú vystavené dopravnej záťaži, mimoriadnym poveternostným vplyvom a pôsobeniu životného prostredia napr. v podobe chloridov a síranov.

Značka Master Builders Solution spoločnosti BASF ponúka najmodernejšiu polymérovú technológiu pre vysoko kvalitný, vysoko pevný a univerzálny betón. Naše špičkové tímy technickej podpory ponúkajú riešenia voľbou vhodných prímesí a optimalizovaných miešacích pomerov betónu pre najlepšiu rovnováhu trvanlivosti a ľahkej spracovateľnosti.

MasterGlenium: prísady s vysokou účinnosťou pre zníženie hodnoty vodného súčiniteľa

MasterLife: prísady redukujúce zmraštenie

MasterSet::  urýchľovače doby tvrdnutia betónu

Master X-Seed: unikátna prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu

Inteligentné riešenia – diagnostika, oprava a ochrana

Značka Master Builders Solutions spoločnosti BASF má k dispozícii rozsiahlu ponuku riešení opravy a ochrany, ktoré reagujú špeciálne na výzvy v odvetví renovácie, údržby a novej výstavby mostov

Náš produktový rad je podporovaný globálnou komunitou stavebných odborníkov BASF, ktorých erudícia je založená na viac ako storočných skúsenostiach v stavebnom priemysle. Spojíme sa s vami, dodáme vám riešenia podľa vašich potrieb pre úspešnú realizáciu projektov opravy a ochrany mostov od začiatku do konca a zaistíme životnosť konštrukcií na dlhé roky.

Produkty Master Builders Solutions sú určené na obnovu štrukturálnej integrity a estetického vzhľadu mostov od prevencie a zmierňovania korózie po opravu betónu a opravu trhlín. Zistíme hlavnú príčinu poškodenia a budeme s vami spolupracovať na rýchlej obnove celkovej nosnosti mosta, predĺžení životnosti a zvýšení pevnosti betónu a jeho architektonických prvkov pre rýchly návrat do užívania. 

Použitím ochranných stierok a povrchovej úpravy Master Builders Solutions možno zabrániť zhoršovaniu stavu betónových mostoviek dopravným zaťažením, prienikom vody, solí, chemických rozmrazovacích látok a pôsobením cyklov mrazu a topenia. Patria k nim vysoko výkonné hydrofobizačné nátery, ktoré sa chemicky viažu s betónom a vytvárajú neviditeľný ochranný štít.

MasterProtect

MasterEmaco

Presné zálievky a konštrukčné spojenia

Cementové, epoxidové a polymérové betónové zálievky Master Builders Solutions sú zárukou jednoduchého spracovania, trvanlivosti a vysokej odolnosti. Tieto vysoko pevné tekuté zálievky pre segmentové mosty a železničné trate zaručujú dodatočné napnutie, štruktúrnu stabilizáciu či presné vyrovnanie častí.

Hmoty určené pre injektáž, lepenie, kotvenie a antikoróznu ochranu oceľových výstuží zaručujú maximálnu nosnosť každej zložky alebo segmentu.
Vďaka vysokej trvanlivosti sú schopné odolávať extrémnym podmienkam a teplotám, vrátane cyklov mrazu a rozmŕzania a morského prostredia.

MasterFlow

Spevnenie podkladu pre mosty, železničné a cestné stavby

Získajte viac informácií o našich riešeniach pre stavby tunelov


Detail na prázdne mostovky.