Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Tam, kde je nutné dodržať najprísnejšie úrovne hygieny, ponúkajú podlahové systémy BASF skvelé riešenia, ktoré plnia niekoľko komplexných úloh očakávaných od podláh v domovoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, nemocniciach, ordináciách a na klinikách .

Pod značkou Master Builders Solutions dodáva spoločnosť BASF MasterTop bezškárové systémy, pokrokové liate polyuretánové podlahy, ktoré poskytujú komfortnú chôdzu, zníženie hluku, bakteriostatické a antistatické vlastnosti a tiež schopnosť odolávať chemikáliám, opotrebovaniu a intenzívnemu čisteniu. Keďže bezškárová a hygienická podlaha neobsahuje žiadne spoje, je minimalizované riziko šírenia baktérií a vniknutia tekutín a súčasne je zaistená extrémne vysoká čistiteľnosť povrchu.

Tam, kde sa v rámci intenzívneho čistenia používa horúca voda, para a čistiace chemické prostriedky, ako napríklad v kuchyniach, zaistí naša priemyselná podlaha Ucrete najvyššiu odolnosť proti vysokým teplotám, agresívnym chemikáliám a mechanickému namáhaniu.

Naše podlahové systémy sú navyše k dispozícii v širokej palete farieb a voliteľných vyhotovení, ktoré je možné upraviť tak, aby mali aj protišmykové vlastnosti, čím je vytvorená dekoratívna podlaha, ktorá je nielen pohodlná pre chôdzu, ale ktorá súčasne zaisťuje bezpečné a príjemné prostredie.

Pri nových konštrukciách, ako aj pri renovácii je možné naše výnimočne odolné a udržateľné podlahové systémy aplikovať veľmi rýchlo, čím sa zabezpečí, že príslušné verejné priestory, ordinačné priestory a izby pacientov bude možné rýchlo vrátiť do bežnej prevádzky s minimálnym prerušením.

MasterTop

Ucrete


Chodba v nemocnici