Komerčné a priemyselné budovy


Komerčné budovy majú zásadný význam v našej spoločnosti a prostredí

Značka Master Builders Solutions spoločnosti BASF ponúka kompletný rad technologicky pokročilých betónových prísad, ktoré pomáhajú pri stavbe trvanlivých a bezpečných komerčných budov. Naše špičkové prísady zvyšujúce výkon uľahčujú výstavbu, zvyšujú udržateľnosť a predlžujú trvanlivosť v premenlivých podmienkach a teplotných extrémoch.

Ako vedúci svetový dodávateľ inovačných stavebných chemikálií značka Master Builders Solution spoločnosti BASF zlučuje dlhodobú odbornosť s praktickou technickou podporou pri výbere vhodných prísad svetovej úrovne, ktoré urýchľujú výstavbu, zvyšujú pevnosť a tvarovateľnosť betónu a zlepšujú celkový vzhľad.

MasterGlenium: prísady s vysokou účinnosťou na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa

MasterRheobuild: prísady na zníženie vodného súčiniteľa pri zachovaní spracovateľnosti

MasterPozzolith: prísady na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa pri betóne nižších tried

MasterSure:  prísady na udržanie konzistencie

Oprava a ochrana betónu, ktorá odolá skúške času

Všade, kde pracujeme, zaručuje renovácia konštrukcií, ktoré sme už postavili, významnú návratnosť investícií - finančnú, ekologickú i emocionálnu.

Účinná stratégia ochrany a opravy je neoddeliteľnou súčasťou životného cyklu každej budovy. Pod značkou Master Builders Solutions spoločnosť BASF ponúka špičkové produkty a skúsenosti, ktoré uchovávajú krásu a hodnotu majetku našich zákazníkov od základov cez plášť po strechu budovy.

Naše rýchlo vytvrdzujúce renovačné malty, antikarbonatizačné vrstvy a hydrofobizačné vrstvy poskytujú najlepšiu ochranu pri náprave problémov, proti zhoršovaniu stavu betónu a na zlepšenie estetického dojmu pomocou farby a textúry pri obnove pôvodného vzhľadu.

S odborníkmi na renováciu vo všetkých častiach sveta dodávame zákazníkom jedinečnú sadu riešení na opravu a ochranu, ktoré sú zlučiteľné s miestnymi podmienkami.

Podlaha, ktorá vytvára svet, v ktorom žijeme

Značka Master Builders Solutions spoločnosti BASF ponúka riešenia na mieru pre rad aplikácií, ktoré spĺňajú funkčné aj estetické požiadavky na podlahy verejných, komerčných a priemyselných budov.

Podlaha je často neoddeliteľnou súčasťou identity verejnej alebo komerčnej budovy, kde má prvý dojem zásadný význam. Naše ľahko udržiavateľné, dekoratívne a hladké polyuretánové podlahy sú vysokokvalitné, trvanlivé, atraktívne, príjemné pre chôdzu, bezpečné proti pošmyknutiu a pohlcujúce zvuk.

Ak sú priemyselné podlahy vystavené vysokým teplotám, agresívnym chemikáliám a veľkej mechanickej záťaži, ponúkame celý rad odolných polyuretánových, cementových a epoxidových podláh, ktoré zaručujú mimoriadne vysokú mechanickú odolnosť a ochranu proti korozívnym látkam.

MasterTop

Ucrete


Panoráma Šanghaja