Obytné budovy


BASF dodáva riešenia na kompletnú ochranu vašej budovy

Značka Master Builders Solutions spoločnosti BASF dodáva kompletné hydroizolačné systémy na ochranu interiéru vašej budovy.

Dobrá hydroizolácia či odolnosť proti vode je kľúčovým faktorom pre dlhú životnosť, energetickú spotrebu a pohodlie budovy. Naše vysoko výkonné hydroizolačné technológie zahŕňajú systémy aplikované striekaním aj ručne, ktoré sú po vytvrdnutí bezškárové, súdržné, pružné bariéry proti vode a vlhkosti, ktoré chránia konštrukciu a interiér.

Pretože sa takmer žiadne konštrukčné zostavy nezaobídu bez spojovacích prvkov, prichádza BASF s rozsiahlou ponukou tmelov pre správnu výplň spojov, prasklín a trhlín prakticky vo všetkých konštrukciách. Tieto tmely vytvárajú spojenie umožňujúce pohyb medzi dvoma alebo viacerými povrchmi a zabraňujúce prieniku vody, vlhkosti a kontaminácie do konštrukcie. Spojenie trvalo odoláva vode a chemickému napadnutiu, chráni súdržnosť konštrukcie aj v prostrediach s vysokým pohybom a vlhkosťou.

MasterSeal

Skvelá tvarovateľnosť, pevnosť a konečná úprava

Pod značkou Master Builders Solutions spoločnosť BASF ponúka úplný rad technologicky pokročilých prísad, ktoré pomáhajú výrobcom betónu budovať pevné, trvanlivé, odolné domovy s minimálnym dopadom na životné prostredie a zaručujú pevnosť voči miestnym podmienkam a extrémnym teplotám. 

Ako vedúci svetový dodávateľ inovačných stavebných chemikálií značka Master Builders Solution spoločnosti BASF zlučuje dlhodobú odbornosť s praktickou technickou podporou pri výbere vhodných prísad svetovej úrovne, ktoré urýchľujú výstavbu, zvyšujú pevnosť a tvarovateľnosť betónu a zlepšujú celkový vzhľad.

MasterGlenium: prísady s vysokou účinnosťou na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa

MasterRheobuild: prísady na zníženie vodného súčiniteľa pri zachovaní spracovateľnosti

MasterPozzolith: prísady na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa pri betóne nižších tried betónu

MasterSure:  prísady na udržanie konzistencie

Oprava a ochrana betónu, ktorá odolá skúške času

Všade, kde žijeme, zaručuje renovácia našich budov významnú návratnosť investícií - finančnú, ekologickú i emocionálnu.

Pod značkou Master Builders Solutions spoločnosť BASF ponúka špičkové produkty a skúsenosti, ktoré uchovávajú krásu a hodnotu majetku našich zákazníkov.
Od základov po balkóny a stropy naše skúsenosti zaručujú rýchly návrat do užívania a dlhodobú trvanlivosť.

Naše rýchlo vytvrdzujúce renovačné malty a ochranné vrstvy poskytujú prvotriednu ochranu proti všetkým vplyvom životného prostredia, obnovujú pôvodný vzhľad a prinášajú do starších budov a vnútorných priestorov farby, textúry a život. 

S odborníkmi na renováciu vo všetkých častiach sveta dodávame zákazníkom jedinečnú sadu riešení na opravu a ochranu, ktoré sú zlučiteľné s miestnymi podmienkami.


Pohľad zdola na horné poschodia dvoch bytových domov.