Elektrotechnický priemysel


 

Podlaha, ktorá zostáva vo forme

Požiadavky na podlahy v elektrotechnickom priemysle sú široké, vrátane potreby vysoko kontrolovateľných, čistých a elektrotechnicky stabilných podmienok.

Pod značkou Master Builders Solutions spoločnosť BASF ponúka riešenia pre trvanlivé podlahové systémy, ktoré môžu uľahčiť pravidelné čistenie a úspešne znížiť alebo zamedziť tvorbe statickej elektriny.

Špeciálne modifikované epoxidové a polyuretánové podlahy zaručujú elektrostatickú vodivosť podláh a odolnosť proti agresívnym chemikáliám a prieniku vlhkosti. Naše špeciálne polyuretánové podlahové systémy Ucrete sú etalónom (štandardom) v odbore odolných elektrostaticky vodivých podláh.

Spoločne so zákazníkmi hľadáme najlepšie opatrenia proti nežiaducej statickej elektrine pre maximálnu bezpečnosť produktu a berieme do úvahy potrebu rýchlej aplikácie a vytvrdnutia ako aj mechanickej a chemickej odolnosti.

Ucrete

MasterTop


Dvaja laboratórni asistenti ponárajú kremíkové dosky do kúpeľa obsahujúceho chemické čistenie prostriedky.