Potravinársky priemysel


 

Rýchle riešenia opráv s minimálnymi dobami odstávky prevádzky

 

Riešenia opráv v prevádzkach na spracovanie potravín a nápojov sú ovplyvnené mnohými náročnými faktormi. Najpodstatnejšie sú potreba rýchleho návratu do prevádzky, odolnosť proti korozívnym látkam, náročný režim čistenia, vysoká úroveň vlhkosti a všeobecná úroveň opotrebovania v dôsledku prevádzky strojových zariadení a vozíkov.

Odporúčame používať naše rýchlo vytvrdzujúce opravné malty, ktoré sú ideálne na lokálne opravy poškodených podláh v rámci prípravy na pokládku finálnych vrstiev. Ponúkame tiež kompletný rad cementových a polymérových materiálov na presné zalievanie a ukotvenie strojových a prepravných zariadení.

Ucrete

Priemyselná podlaha pripravená na akékoľvek výzvy

 

Pod značkou Master Builders Solutions ponúka spoločnosť BASF globálne najlepšie riešenia priemyselných podláh pre potravinársky priemysel. Špecializované polyuretánové systémy Ucrete sú etalónom pre obzvlášť odolné a ľahko čistiteľné priemyselné podlahy, kde je rýchlosť pokládky zásadná pre zabezpečenie rýchlej stavby či renovácie – t. j. rýchleho návratu do prevádzky. Minimálny počet škár, pevnosť a nepriepustnosť zaručujú splnenie prísnych požiadaviek na hygienu v tomto priemyselnom sektore, zatiaľ čo protišmykové vlastnosti prispievajú k vytvoreniu bezpečného pracovného prostredia.

V miestach, kde prebiehajú náročné čistiace režimy s použitím horúcej vody, pary a čistiacich chemických prostriedkov, vykazuje priemyselná podlaha Ucrete vynikajúcu odolnosť proti teplotným šokom a udržiava svoju neporušenú štruktúru až do teploty +130 °C. Medzi ďalšie vlastnosti patrí extrémna odolnosť proti agresívnym chemikáliám a mechanickému namáhaniu, vďaka ktorým predstavuje dlhodobé a preto aj cenovo efektívne riešenie.

Ucrete


Kúsky mäsa v mäsokombináte.