Banský priemysel


 

BASF je pod značkou Master Builders Solutions svetovým lídrom v zabezpečovaní spoľahlivých, na zákazníka orientovaných produktových riešení pre odvetvie ťažobného priemyslu. Už vyše 100 rokov smerovali naše inovácie k dnešným priemyselným štandardom. Dodávali sme globálne prispôsobené riešenia, ktoré sa používajú v neustále sa meniacom geologickom prostredí a v náročných podzemných podmienkach. V súčasnosti sa naďalej venujeme podpore banského sektoru technologickými pokrokmi, ktoré môžu priamo zvýšiť úroveň bezpečnosti a zlepšiť produktivitu s cieľom trvalej udržateľnosti ťažobného priemyslu.

Primárne ostenie

Primárne ostenie pevné ako skala

V priebehu banských činností sa vykonáva množstvo dôležitých procesov, ako napríklad primárne ostenie, ktoré vytvára bezpečné podmienky v mieste ťažby. Skúsení technici a inžinieri BASF sa dokážu zhostiť širokej škály náročných úloh, ktorých výsledky budú bezpečné, efektívne a úsporné. Naše základné kompetencie sa vzťahujú na primárne ostenie s použitím striekaného betónu zosilneného vláknami a unikátnych tenkých striekaných vrstiev polyuretánu (TSL), ktoré spomaľujú horenie a vytvárajú trvácne bezškárové spojivo, ktoré bráni zvetrávaniu dokonca aj na komplexných geologických povrchoch.

Striekaný betón

Spevnenie vonkajšieho plášťa horniny

Vyššia produktivita a bezpečnosť so spoľahlivým spevnením vonkajšieho plášťa horniny

Značka Master Builders Solutions výrobcu BASF ponúka kompletný rad špeciálnych injektážnych živíc a systémov na spevnenie vonkajšieho plášťa horniny v priebehu podzemnej i povrchovej ťažby.

So znalosťami geologickej problematiky v sektore hlbinnej ťažby hornínťažby uhlia dodáva náš technický tím tie najefektívnejšie riešenia, potrebné pred injektážou i po nej, s cieľom spevnenia vonkajšieho plášťa horniny na stabilizáciu slabých podkladov a zvládnutie nepredvídaného presakovania vody. Vďaka praktickým školiacim programom a podpore priamo na mieste práce sa prerušenie činností obmedzí na minimum a zaručí sa úspešný priebeh prác.

Injektáže

TBM

Efektívne produkty vysokej kvality zlepšujú výkon TBM

Relatívne nový koncept používania technológie TBM v banskom odvetví dokázal po konvenčných metódach vŕtania a razenia pomocou trhavín zvýšenie efektívnosti, rýchlejšie hĺbenie a lepšie pracovné podmienky.

Ako celosvetový líder v riešeniach na mieru pri razení tunelov z tvrdých a mäkkých hornín dodávame širokú škálu spoľahlivých a technicky prepracovaných produktov TBM a služieb pre zariadenia na zabezpečenie mäkkej horniny a metódy povrchovej ťažby.

Náš celkový prístup k riešeniam zahŕňa cenovo najefektívnejšie produkty a systémy na zlepšenie racionalizácie práce TBM. Už od začiatku projektu poskytujeme naše profesionálne a kvalifikované technické služby. K dispozícii máme tím medzinárodných a miestnych banských odborníkov, aby sme vám boli nápomocní pri produktových školeniach, odbornom poradenstve, podpore priamo na pracovisku a pri diagnostike a riešení problémov.

TBM

Ťažobné miesto