Farmaceutický priemysel


Rýchle efektívne riešenia opráv s minimálnou dobou odstávky

Spoločnosť BASF dosahuje vynikajúce výsledky v oblasti chemicky odolných povrchov, povrchových úprav a rýchlo vytvrdzujúcich podlahových systémov pre farmaceutický priemysel, kde má zásadný význam odolnosť proti chemikáliám a opotrebovaniu a súčasne rýchle obnovenie prevádzky.

Naše vysokokvalitné povrchy zaisťujú najvyššiu ochranu proti agresívnym kvapalinám a chemikáliám a vysokú úroveň čistoty v prostredí čistých prevádzok.

Na miestach, kde došlo k degradácii konštrukcií a betónových podláh, možno použiť naše rýchlo vytvrdzujúce opravné malty na obnovenie ich celistvosti pred nanesením našich ďalších produktov z oblasti priemyselných podláh.

Ponúkame tiež kompletný rad cementových a polymérových materiálov na presné zalievanie na účely stabilizácie a ukotvenia strojných zariadení.

Ucrete

MasterTop

Vysokokvalitné priemyselné podlahy odolné proti chemikáliám a opotrebovaniu

Spoločnosť BASF ponúka antibakteriálne podlahové systémy pod značkou Master Builders Solutions, ktoré poskytujú najvyššiu úroveň čistoty a tiež odolnosti proti opotrebovaniu a chemickej odolnosti vo farmaceutickom sektore. Či už ide o výskumné laboratóriá alebo výrobné zariadenia, naše hladké a bezškárové podlahy na báze epoxidu a polyuretánu vykazujú výnimočnú odolnosť proti agresívnym chemikáliám a teplotným šokom.

Špeciálne polyuretán-betónové podlahové systémy Ucrete sú štandardom pre mimoriadne odolné, ale veľmi ľahko čistiteľné podlahy.

Bez ohľadu na chemikálie a rozpúšťadlá, ktoré používate, vždy existuje riziko elektrostatického výboja.. Naše antistatické podlahové systémy sú navrhnuté tak, aby poskytovali odolnosť proti chemikáliám a rozpúšťadlám a súčasne disponovali takými vodivými vlastnosťami, ktoré by udržiavali statickú elektrinu pod kontrolou.

Riešenia spoločnosti BASF pre priemyselné podlahy sú konštruované pre rýchlu aplikáciu, aby sa tak zaistil rýchly priebeh stavby alebo renovácie, a tým rýchle obnovenie prevádzky.

Ucrete

MasterTop


Plochý dopravník na prepravu tabliet.