Výstavba tunelov


 

BASF je pod značkou Master Builders Solutions popredným dodávateľom na zákazníka orientovaných produktových riešení, zameraných na potreby našich zákazníkov v odvetví výstavby tunelov. S vyše 100-ročnými skúsenosťami sa naše inovácie stali dnešným štandardom v odvetví. Našim zákazníkom pomáhame vytvárať nové rozmery v svete, v ktorom žijeme, pretváraním ich nápadov na výnimočné diela.

Primárne ostenie

Inovatívne riešenia pre primárne ostenie

Striekaný betón má široké využitie na primárnych osteniach pri razení tunelov. Pod značkou Master Builders Solutions ponúka BASF zákazníkom inovatívne, efektívne a úsporné produktové riešenia a kvalifikované technické služby, ktoré sú šité na mieru podľa potrieb projektu. Tieto riešenia významne zdokonaľujú pracovné prostredie a znižujú zdravotné a environmentálne riziká.

Pod značkou Master Builders Solutions zabezpečuje BASF podporu projektantom tunelov, zhotoviteľom a vlastníkom v priebehu všetkých fáz projektu výstavby tunelov. Naše rozsiahle know-how pomáha riešiť problémy pri primárnom ostení v odvetví výstavby tunelov a tiež pomáha pri výbere správneho systému striekaného betónu.

Striekaný betón

Spevnenie vonkajšieho plášťa horniny

Riešenia na rýchle spevnenie vonkajšieho plášťa horniny

BASF ponúka pod značkou Master Builders Solutions MasterRoc ako časť svojho radu produktových riešení pri razení tunelov vysokoúčinné produkty na spevnenie vonkajšieho plášťa horniny a systémové riešenia.

Nepredvídateľné presakovanie vody a slabý podklad pri podzemných konštrukciách stupňujú náklady a môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Ekonomickým spôsobom vylúčenia týchto rizík je spevnenie vonkajšieho plášťa horniny, a to predinjektážou tohto plášťa, aby sa zabránilo presakovaniu vody a aby sa plášť spevnil.

Injektáže

TBM

Prístup s komplexným riešením optimalizuje potreby zákazníkov TBM

Značka Master Builders Solutions výrobcu BASF zaznamenala prelomový úspech v oblasti uspokojovania potrieb odborníkov z odvetvia výstavby tunelov TBM. Náš prístup s komplexným riešením prináša do tohto náročného hlbinného odvetvia nový rozmer a zvyšuje efektivitu a výkonnosť TBM, a to predovšetkým v náročných podmienkach.

Ponúkame najrozsiahlejší rad produktov a služieb, ktoré uspokoja potreby a vyriešia problémy tunelov TBM, či už ide o zariadenia na zabezpečenie mäkkej horniny alebo metódy povrchovej ťažby. Pri zapojení sa od začiatku projektu spolupracujú naši medzinárodní špecialisti na razenie tunelov so všetkými dôležitými partnermi s cieľom maximalizácie rýchlosti razenia TBM a zabezpečenia najúspešnejších produktových systémov už od prvého záberu.

TBM

Hydroizolácia

Striekané hydroizolačné membrány

Tunely môžu mať prevádzkovú životnosť 100 alebo viac rokov. Zlepšenie konštrukčnej integrity a jej ochrana pred dlhodobými účinkami pôsobenia vody je zásadnou úlohou odvetvia stavby tunelov.

Ako odpoveď na potreby tohto odvetvia vyvinulo BASF systém inovatívnej striekanej hydroizolačnej membrány, ktorý vykazuje vynikajúce izolačné vlastnosti. Tieto membrány podporujú konštrukciu tým, že zmierňujú riziko presakovania vody vylúčením potenciálnych prienikových ciest. Používajú sa pri stavbe mnohých nových tunelov a pri sanačných projektoch na celom svete.

Pri použití týchto membrán sú prípadné sanácie alebo opravy netesností v porovnaní s väčšinou ostatných vodotesných technológií oveľa jednoduchšie. Ďalšou výhodou je ich univerzálnosť a cenová výhodnosť pri sanačných projektoch a tiež ich kompatibilita s inými hydroizolačnými systémami.

Hydroizolácia: Striekané membrány


Tunel s koľajnicami