Dataskyddspolicy

Välkommen till vår webbplats! Vi är glada att du är intresserad av BASF.
Integritetsskydd är något vi prioriterar hos BASF. Här hittar du information om följande:

 • Vilken information BASF sparar under ditt besök på vår webbplats
 • För vilka ändamål vi behandlar denna information
 • På vilken rättslig grund behandlingen av personliga data sker
 • Vilka aktörer som tar emot dessa personliga data
 • Hur länge personliga data sparas
 • Om du måste tillhandahålla personliga data eller inte

Här kan du dessutom läsa om:

 • vilka rättigheter du har när det gäller den utförda databehandlingen
 • vem som räknas som ansvarig enligt dataskyddslagen och eventuella kontaktuppgifter till vår dataskyddsansvariga.

1. Vilken information samlar BASF in under ditt besök på webbplatsen, för vilka ändamål och på vilken rättslig grund samlas informationen in?

1.1   Om du besöker vår webbplats för att hitta information (om du alltså inte loggar in eller tar kontakt med oss) överförs följande uppgifter automatiskt från din webbläsare till vår server:

 • Din dators IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Namnet på den webbplats som ledde vidare till oss
 • Namnet på den besökta sidan (webbadress) eller den inlästa filen
 • Datum och klockslag för ditt besök
 • Överförd datamängd
 • Statusuppgifter som till exempel felmeddelanden
Syftet med denna databehandling är
 • att kunna tillhandahålla det begärda innehållet. Här sparar vi den fullständiga IP-adressen bara om det är tekniskt nödvändigt för att kunna visa den begärda sidan. 
 • att förmedla din IP-adress till en serviceleverantör som jämför din offentliga IP-adress med ickepersonlig företagsinformation. Denna företagsinformation sparas av oss. I detta behandlingssteg sparas din IP-adress varken av vår serviceleverantör eller av oss.
 • att skydda oss från angrepp och se till att vår webbplats fungerar som den ska. Vi sparar dessa data i högst 180 dagar och de är skyddade från angrepp. Undantag från regeln att radera data efter senast 180 dagar är uppgifter om åtkomst som är nödvändiga för att kunna spåra angrepp och störningar.
Rättslig grund för behandling av dessa data återfinns i artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse utgår från de ovan nämnda ändamålen för databehandling.

1.2   Om du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår webbplats eller via e-post får vi följande information:

 • För- och efternamn
 • Din e-postadress och övrig information som förmedlas i ditt mejl eller i fälten på kontaktformuläret (i meddelandet)
 • Övriga frivilliga uppgifter
När meddelandet skickas sparas även följande data:
 • Datum och klockslag för din förfrågan
Syftet med denna databehandling är
 • enbart att kunna behandla din förfrågan.
Övriga personuppgifter som behandlas i samband med kontakt har till syfte att motverka att kontaktformuläret missbrukas och att skydda våra informationstekniska system.
Rättslig grund för behandling av dessa data återfinns i artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse utgår från de ovan nämnda ändamålen för databehandling.

1.3   På vår webbplats kan användare registrera sig för en kostnadsfri prenumeration på vårt nyhetsbrev. Om du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs följande uppgifter till oss via anmälningsformuläret:

 • IP-adress till den dator som används
 • För- och efternamn
 • Din e-postadress
 • Övriga frivilliga uppgifter
I och med registreringen sparas även följande data:
 • Datum och klockslag för registrering
Syftet med denna databehandling är
 • enbart att kunna skicka ut nyhetsbrevet

Övriga personuppgifter som behandlas i samband med registreringen har till syfte att motverka att kontaktformuläret missbrukas och att skydda våra informationstekniska system.

Vid registrering till vårt nyhetsbrev använder vi oss av ett så kallat dubbelt opt-in-förfarande. När du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev på vår webbplats får du ett mejl till den e-postadress som du angav. Mejlet innehåller en länk som du klickar på för att bekräfta registreringen. På så sätt kan vi förhindra felaktiga registreringar till nyhetsbrevet.

Rättslig grund för behandling av dessa data och distribution av nyhetsbrevet återfinns i artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse grundas på att du registrerar dig för nyhetsbrevet, vilket innebär ett relevant och lämpligt förhållande i den mening som avses i skäl 47 i Dataskyddsförordningen och att information om nya produkter, tjänster och evenemang är vanligt i branschen och förväntas och uppskattas av de flesta av våra kunder.

1.4   På vår webbplats tillhandahåller vi gratis information (t.ex. policydokument, webbseminarier, planeringsverktyg och liknande) som kan laddas ned. Innan du kan ladda ned gratis information överförs följande information till oss via ett inmatningsformulär:

 • Användarens IP-adress
 • Datum och klockslag för registrering
 • För- och efternamn
 • E-post (som användarnamn)
 • Postnummer
 • Land
 • Lösenord
 • Användargrupp t.ex. arkitekt
 • Övriga frivilliga uppgifter

I och med registreringen sparas även följande data:

 • Datum och klockslag för nedladdning
Syftet med denna databehandling är 
 • att tillhandahålla önskad information, samt
 • affärsmässig kontakt
Övriga personuppgifter som behandlas i samband med registreringen har till syfte att motverka att formuläret missbrukas och att skydda våra informationstekniska system.

Rättslig grund för behandling av dessa data återfinns i artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen. I den utsträckning vi använder personuppgifter för reklamändamål är det en del av vårt ömsesidiga utbud.
Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter behandlas för annonseringsändamål (artikel 21.2 i Dataskyddsförordningen).

2. Används cookies på vår webbplats?

När du besöker vår webbplats visas en banner med information om att vi använder cookies. När du använder vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Nedan hittar du information om vilka cookies vi använder och hur du förhindrar att våra cookies sparas på din dator. Cookies är små textfiler som sparas i webbläsaren eller av webbläsaren på din dator. Om du besöker vår webbplats kan en cookie sparas i din dator.

2.1   Följande cookies är viktiga för att webbplatsen ska visas felfritt och för att vissa tjänster på vår webbplats ska fungera:

Cookie

Syfte

Radering

MBS Cookie Advice / BASF Cookie Advice Name

Cookien får värdet ”true” och sparas när användaren klickar på ”OK” i cookiebannern. Annars sparas inte cookien.

1 år efter att du har besökt vår webbplats

MBS Country Language Selector BASF Country
Language name

Denna cookie får bara värdet ”true” och sparas om användaren anger ett värde för land och språk samt om automatisk visning av detta är aktiv. Annars sparas inte cookien.

1 år efter att du har besökt vår webbplats

Anti Xsrf Token

Denna cookie och dess värde genereras på nytt vid varje session. Den kontrollerar att förfrågningar kommer från samma webbläsare, för att förhindra manipulation. Läs mer på https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET

Raderas när du tömmer webbläsarhistoriken eller cacheminnet

ASP.NET SessionId

Enstaka webbläsarsession. Används för närvarande bara för CAPTCHA.

Raderas när du tömmer webbläsarhistoriken eller cacheminnet

File_Download

Den sparas endast när användaren laddar ned ett dokument i samma fönster (via en dold iFrame).

Aktuell förfrågan, sedan omedelbart validerad

FedAuth

Ser till att användare som loggar in förblir inloggade.

Raderas när du tömmer webbläsarhistoriken eller cacheminnet

[UserName]_userProject

Sparar konfigureringen i det aktuella projektet, så att det senare kan skickas till servern. Dessutom bibehålls projektet så att det inte försvinner för nya besökare på sidan.

Raderas när du tömmer webbläsarhistoriken eller cacheminnet

[UserName]_tempData

Sparar temporär information om användaren och hanterar kontostatus för motsvarande gränssnitt: nyhetsbrev, spärrad användare, utkast för administratörer.

Raderas när du tömmer webbläsarhistoriken eller cacheminnet

Idsrvauth
Idssrvauth

Ser till att inloggade användare har åtkomst till funktioner som följer på inloggning.

Raderas när du tömmer cacheminnet. När ”förbli inloggad” är valt: 1 år efter att du har besökt vår webbplats

​IdSrvUserLang

Sparar valt språk så att det visas även vid nästa besök.

1 år efter att du har besökt vår webbplats

​wsfedsignout

Sparar returadressen till det externa programmet efter in- eller utloggning under en och samma session.

Raderas när du tömmer webbläsarhistoriken eller cacheminnet

2.2   Följande cookies använder vi för att mäta hur webbplatsen används:

Cookie

Syfte

Radering

​atidvisitor

​Den här cookien från analysverktyget AT Internet gör det möjligt att spåra listan över sidor användaren har besökt och lagra information om den identifierade besökaren. Om en besökare tar bort cookien och besöker webbplatsen på nytt räknas hen som ny besökare eftersom information om identifierad besökare saknas.

​Raderas 6 månader efter ditt besök (kan ändras)

​atreman

​Genom denna AT Internet-cookie memoreras tidigare attribution via kampanj. Om cookien tas bort går tidigare attribution via kampanj inte längre att se. 

​Raderas 30 dagar efter ditt besök (kan ändras)

​atredir

​Den här cookien gör det möjligt för AT Internet att spara informationen som överförs vid en JavaScript-omdirigering för att mäta trafikkällan. Om cookien tas bort försvinner informationen som överförts vid en omdirigering.

​Lagras i 30 sekunder som standard (kan ändras)

​atsession

​Den här AT Internet-cookien samlar in en lista över nya kampanjer som användaren stöter på vid ett besök för att undvika att mäta samma kampanj flera gånger. Om cookien tas bort, kan kampanjer som användaren redan har stött på vid ett besök skickas igen.

​Raderas 30 minuter efter ditt besök (kan ändras)

​atuserid

​Genom denna cookie från AT Internet lagras besökar-id för sidor med förstaparts-cookies. Om den tas bort finns inget unikt besökar-id för sidor med förstaparts-cookies tillgängligt. 

​Raderas 13 månader efter ditt besök (kan ändras)

​idrxvr

​Den här tredjeparts-cookien från AT Internet gör det möjligt att samla in det primära besökar-id som möjliggör behandling av unika besökare över flera domäner. Cookien visar det tekniska värde som är kopplat till behandlingen av den identifierade besökaren.  Om den tas bort kan fastställandet av ett besök/en besökare förändras.

​Raderas 13 månader efter ditt besök 

​tmst

​AT Internets tredjeparts-cookie med tidsstämpel som anger datumet för placering av cookie för primärt besökar-id. Om den tas bort kan fastställandet av ett besök/en besökare förändras. 

​Raderas 6 månader efter ditt besök

Id

Vi använder DoubleClick-cookien för att registrera data om användarnas interaktion med annonser och andra funktioner relaterade till annonser på vår webbplats.

2 år efter att du har besökt vår webbplats

utag_main

Tealium Tag Management-katalogen skapar och hanterar en enda cookie som heter utag_main. I denna cookie finns det flera inbyggda värden som registrerar en anonym besökssession. Sessionen får ett unikt id och en Unix/Epoch-tidsstämpel i millisekunder. 

1 år efter att du har besökt vår webbplats

D41ID

Vi använder denna cookie från Dun and Bradstreet för att få anonymiserad information om vilka företag som besöker vår webbplats.

1 år efter att du har besökt vår webbplats

De data som samlas in på det här viset pseudonymiseras via en teknisk process. Det är inte längre möjligt att koppla dessa data till dig som person.
Du kan förhindra att cookies sparas på din dator via webbläsarens inställningar.

2.3   Vi använder HubSpot på vår webbplats. Det är en så kallad customer relationship-cookie. HubSpot använder så kallade pixeltaggar och cookies som sparas på din dator.

Företagets adress är HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. HubSpots dataskyddspolicy hittar du under
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Om du besöker vår webbplats för att

 • prenumerera på vårt nyhetsbrev
 • använda nedladdningstjänsterna, eller
 • fylla i ett kontaktformulär
samlar HubSpot in nedanstående data tillsammans med de data som du har skrivit in. För detta används nedan angivna cookies och informationen sparas så här:

Cookie

Syfte

Radering

__hstc

En huvudcookie för att följa besökare. Den innehåller domänen, utk (se nedan), startstämpel (senaste besök), den senaste tidsstämpeln (senaste besök), den aktuella tidsstämpeln (detta besök) och en cookie för varje följande session.

2 år efter att du har besökt vår webbplats

 hubspotutk

Denna cookie används för att följa besökarens identitet. Denna cookie skickas till HubSpot tillsammans med formulär och används när kontakter dupliceras.

10 år efter att du har besökt vår webbplats

 __hssc

Denna cookie sparar sessionerna. Denna används för att avgöra om sessionsnumret och tidsstämpeln i __hstc-cookien ska höjas. Den innehåller domänen, viewCount (höjer varje pageView i en session) och sessionens startstämpel.

30 minuter efter att du har besökt vår webbplats

​__hssrc

När HubSpot ändrar sessionscookien sätts även den här cookien. Vi sätter den på 1 och använder den för att avgöra om användaren har startat om sin webbläsare. Om denna cookie inte finns vid hanteringen av cookies utgår vi från att det handlar om en ny session.

Raderas när du stänger webbläsaren

​__hs_opt_out

Denna cookie behövs för opt-in-förfarandet, så att användaren inte ständigt blir ombedd att acceptera cookies. Denna cookie sätts när du ger användarna möjlighet att tacka nej till cookies.

​2 år efter att du har besökt vår webbplats

​__hs_do_not_track

Med den här cookien förhindras att spårningskoden skickar information till HubSpot. När denna cookie sätts är det inte samma sak som inaktivering av cookies, då anonymiserad information fortfarande kan skickas till HubSpot.

2 år efter att du har besökt vår webbplats

​__hs_testcookie

Denna cookie används för att testa om besökaren har aktiverat stöd för cookies.

​Raderas när du stänger webbläsaren

​hsPagesViewedThisSession

​Denna cookie används för att följa webbsidebesök under en session.

​Raderas när du stänger webbläsaren

Rättslig grund för behandling av dessa data återfinns i artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse grundas på att du registrerar dig för nyhetsbrevet, tar kontakt och laddar ned information, vilket innebär ett relevant och lämpligt förhållande i den mening som avses i skäl 47 i Dataskyddsförordningen och att information om nya produkter, tjänster och evenemang är vanligt i branschen och förväntas och uppskattas av de flesta av våra kunder.

Du kan förhindra att dessa cookies sparas på din dator via webbläsarens inställningar.


3. Till vem förmedlar vi dina personliga data?

De personliga data som nämns i punkterna 1.1 till 1.4 skickar vi vidare till serviceleverantörer som befinner sig inom den Europeiska unionen. Den behandling som sker där sker på uppdrag av oss och enligt våra instruktioner.
De data som nämns i 2.3 skickas vidare till leverantören HubSpot. HubSpot Inc. är certifierad enligt EU-US Privacy Shield och har förpliktigat sig att följa direktiven i Dataskyddsförordningen.

4. Hur håller vi dina personliga data säkra?

BASF använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från både oavsiktlig och avsiktlig manipulering, förlust, förstöring och åtkomst från obehöriga personer. Vi uppdaterar våra säkerhetsåtgärder efter hand för att följa den tekniska utvecklingen.

5. Vilka rättigheter har du?

Enligt Dataskyddsförordningen har du vissa fastställda rättigheter:


Rätt till tillgång: Rätt till information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, samt om viss annan information (t.ex. de som anges i denna dataskyddspolicy)

Rätt till rättelse: Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade kompletterade.

Rätt till radering: Utifrån den så kallade ”rätten att bli bortglömd” kan du kräva att dina personuppgifter raderas, såtillvida det inte föreligger en bevarandeplikt. Rätten till radering är en rättighet med undantag. Vi har rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling: Denna rättighet omfattar begränsning av användning och typ av användning. Denna rättighet är begränsad till särskilda fall och gäller särskilt när: 
(a) uppgifterna är felaktiga 
(b) behandlingen är olaglig och du motsäger dig att uppgifterna raderas 
(c) vi inte behöver uppgifterna mer, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 
Om behandlingen är begränsad får vi spara uppgifterna men inte längre använda dem. Vi upprätthåller en lista med de personer som kräver en begränsad behandling, för att inte bryta mot denna begränsning.


Rätt till dataportabilitet: Denna rättighet innebär att vi ska kunna erbjuda dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, när detta är tekniskt möjligt, som du kan hantera enligt egna önskemål.

Rätt att göra invändningar: Du kan göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas, även om de behandlas av berättigat intresse, som direktannonsering.

Rätt till information: Du har rätt att på ett tydligt och enkelt språk få information om hur vi behandlar dina personliga data.

Rätt att ångra samtycke: Om du har gett oss samtycke till att behandla dina data har du ändå alltid rätt att återkalla detta samtycke. Ett sådant återkallande omfattar inte den databehandling som skedde från det att godkännandet gavs tills det att det återkallades.

Det kostar inget att ta dessa rättigheter i anspråk. Du måste dock bekräfta din identitet med två faktorer. Vi vidtar rimliga åtgärder i enlighet med våra rättsliga förpliktelser för att överföra, rätta eller radera de personuppgifter som finns sparade i våra system.

Om du vill ta dina rättigheter i anspråk, lägga in ett klagomål eller ta kontakt i något annat ärende kontaktar du oss via e-post eller brev. Vi strävar efter att svara inom 30 dagar.
Du hittar kontaktuppgifter under punkt 7.

Om vi får in klagomål kontaktar vi den person som har skickat in klagomålet för att utreda ärendet. Om vi inte kan lösa ett klagomål direkt kan vi eventuellt komma att samarbeta med berörda myndigheter, i synnerhet då dataskyddsmyndigheten, för att gå vidare.

Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomål rörande dina personuppgifter kan du skicka in klagomålet till ansvarig dataskyddsmyndighet.

6. Vart kan du vända dig med din protest?

Du kan vända dig till den person som anges som dataskyddsansvarig i denna dataskyddspolicy med din protest (se kontaktuppgifter nedan), eller till en tillsynsmyndighet, förslagsvis i det land du befinner dig, eller där din arbetsplats är eller där den förmodade överträdelsen ägde rum. Du kan även kontakta:

Delstatsansvarig för dataskydd och informationsfrihet i Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-post:  poststelle@datenschutz.rlp.de

7. Vem är ansvarig för databehandling och vem är vår dataskyddsansvariga?

Ansvarig person för databehandling hittar du här.

Kontaktperson i frågr som rör dataskyddslagen är:
BASF AB
Metallvägen 42
SE-195 72 Rosersberg
Tel. + 46 31 63 98 00

Använd adressen till ovan nämnda kontaktperson för att kontakta vår dataskyddsansvarige Ms Lilly-Ann Berndtsson. Vår dataskyddsansvarige kan även kontaktas via e-postadressen data-protection.se@basf.com

8. Dataskydd för minderåriga

Denna webbplats riktar sig till personer som är minst 18 år. Vi ämnar inte registrera personliga data från personer under 18 år.

Personer under 18 år ska därför inte heller lämna några personliga data på denna webbplats. Om en sådan person lämnar personliga data på denna webbplats kommer vi att radera dessa data och inte fortsätta behandla datan, så fort vi blir upplysta om att personen är underårig.