Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  Dataskydd

  Master Builders Solutions Sverige AB är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse för vårt företag. Vi tar dataskydd på största allvar. 


  Vem är personuppgiftsansvarig och vem är dataskyddskontakt?

  Personuppgiftsansvarig är:

  Master Builders Solutions Sverige AB
  Metallvägen 42​
  SE-195 72 Rosersberg

  Du kan också kontakta vår dataskyddssamordnare Ketola Risto via e-postadressen 
  risto.ketola@masterbuilders.com​

  Du kan lämna in ett klagomål till vår dataskyddskontakt eller en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det land där du har din hemvist eller arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum. ​

  Alternativt kan du kontakta ansvarig tillsynsmyndighet:

  Datainspektionen
  Drottninggatan 29
  111 51​​ Stockholm​

  ​I det följande vill vi informera dig i detalj om:
  1. Vilka personuppgifter vi samlar in när du besöker och interagerar med vår webbplats, i vilka syften och den rättsliga grunden för behandlingen
  2. Hur vi använder cookies
  3. Vilka mottagare som kan ta emot dina personuppgifter
  4. Hur vi skyddar dina personuppgifter
  5. Dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter
  6. Dataskydd för minderåriga ​


  ​​​​​​​​​​​​​1. Vilka personuppgifter samlar vi in när du besöker och interagerar med vår webbplats, i vilket syfte och vilken är den rättsliga grunden för detta?

  1.1 När du besöker vår webbplats utan att kontakta oss eller logga in överför din webbläsare automatiskt följande information till vår server:
  • Din dators ip-adress
  • Information om din webbläsare
  • Webbplatsen som du besökte alldeles innan du kom till vår webbplats
  • Begärd URL eller fil
  • Datum och tid för ditt besök
  • Överförd datamängd
  • ​Statusinformation, t.ex. felmeddelanden​

  Syftet med denna personuppgiftsbehandling är att
  • Skicka det efterfrågade innehållet till din webbläsare. När vi gör det lagrar vi bara den kompletta ip-adressen i den mån det är nödvändigt för att förse dig med efterfrågat innehåll-
  • Skicka din ip-adress till en tjänsteleverantör för att sammanpassa din offentliga ip-adress med företags- och branschrelaterad information (ingen personlig information). Vi kommer att lagra denna branschrelaterade information. I den här processen lagras inte din ip-adress hos vår tjänsteleverantör eller i vårt system vid något tillfälle.
  • Skydda oss från angrepp och säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt. När vi gör det lagrar vi nämnda uppgifter tillfälligt och med begränsad åtkomst under en period om högst 180 dagar. Uppgifter om åtkomst som krävs för ytterligare spårning av angrepp och fel är undantagna från denna radering efter högst 180 dagar.

  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är artikel 6, paragraf 1, bokstav (f) i dataskyddsförordningen (GDPR). Våra berättigade intressen baseras på de syften för personuppgiftsbehandling som nämns ovan.

  1.2 Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformuläret på vår webbplats tar vi emot följande information:
  • Förnamn och efternamn
  • Din e-postadress och ytterligare personuppgifter som du tillhandahåller via e-post eller fälten i ett kontaktformulär​
  • All ytterligare information som tillhandahålls frivilligt
  Vid tidpunkten då meddelandet skickas sparas även följande uppgifter::
  • Datum och tid för ditt meddelande
  Syftet med denna personuppgiftsbehandling är att
  • Behandla ditt meddelande

  Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten i våra tekniska informationssystem.

  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är artikel 6, paragraf 1, bokstav (f) i GDPR. Våra berättigade intressen härrör från de syften för personuppgiftsbehandling som nämns ovan, i synnerhet för att svara på dina begäranden, säkerställa snabb respons generellt och för underlag vid eventuella frågor eller tvister.

  1.3 Vår webbplats erbjuder möjligheten att prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. När en användare anmäler sig till nyhetsbrevet överförs följande uppgifter som anges på inmatningsskärmen till oss:​
  • Åtkomstdatorns ip-adress
  • Förnamn och efternamn
  • Din e-postadress
  • All ytterligare information som tillhandahålls frivilligt
  Vid tidpunkten då anmälan görs sparas även följande uppgifter:
  • Datum och tid för anmälan
  Syftet med denna personuppgiftsbehandling är att
  • Skicka dig det nyhetsbrev som du har anmält dig till

  Övriga personuppgifter som behandlas under anmälningsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten i våra tekniska informationssystem.​

  Den rättsliga grunden för att skicka det nyhetsbrev som du har anmält dig till är ditt samtycke i överensstämmelse med artikel 6, paragraf 1, bokstav (a) i GDPR. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Återkallandet påverkar dock inte legitimiteten för de behandlingar som inträffat före återkallandet. ​

  Vidare har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte (artikel 21, paragraf 2 i GDPR).

  För anmälningsprocessen till vårt nyhetsbrev använder vi ett så kallat dubbel opt-in-förfarande. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev på vår webbplats får du ett e-postmeddelande till den e-postadress som angetts vid anmälan, där du blir ombedd att bekräfta din anmälan. 

  Syftet med denna personuppgiftsbehandling är att
  • förhindra att felaktiga eller obehöriga e-postadresser används vid anmälan

  Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress för dubbel opt-in-förfarandet är artikel 6, paragraf 1, bokstav (f) i GDPR. Våra berättigade intressen härrör från din anmälan till nyhetsbrevets e-postlista, vilket representerar en relevant och lämplig relation i överensstämmelse med skäl 47 i GDPR samt från det faktum att tillhandahållandet av information om nya produkter eller tjänster liksom aktiviteter och evenemang är vanligt i branschen och både förväntat och uppskattat av en majoritet av våra kunder. 

  1.4 Vi tillhandahåller kostnadsfri, nedladdningsbar information på vår webbplats (till exempel rapporter, webbinarier, planeringsverktyg och liknande). Innan du kan ladda ner den kostnadsfria informationen överförs följande information till oss via en inmatningsskärm:
  • Användarens ip-adress
  • Datum och tid för anmälan
  • Förnamn och efternamn
  • E-post (som användarnamn)
  • Postnummer
  • Land
  • Lösenord
  • Användargrupp (t.ex. arkitekt)
  • All ytterligare information som tillhandahålls frivilligt
  Vid tidpunkten då anmälan görs sparas även följande uppgifter:
  • Datum och tid för nedladdningen
  Syftet med denna personuppgiftsbehandling är att
  • Tillhandahålla önskad information
  • Kontakta dig med erbjudanden

  Övriga personuppgifter som behandlas under anmälningsprocessen används för att förhindra missbruk av inmatningsskärmen och för att säkerställa säkerheten i våra tekniska informationssystem.

  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är artikel 6, paragraf 1, bokstav (b) i GDPR. Kommersiell användning av dina personuppgifter är en del av fördelarna med vår ömsesidiga relation.

  2. Hur använder vi cookies på vår webbplats?​


  ​​
  ​​

  ​3. Till vilka mottagare överför vi dina uppgifter?

  Vi överför personuppgifterna som nämns i avsnitt 1.1 till 1.4 till personuppgiftsbiträden baserade inom EU. Sådana personuppgiftsbiträden behandlar bara personuppgifter enligt våra anvisningar, och behandlingen utförs på uppdrag av oss.

  De personuppgifter som nämns i avsnitt 2.5 överförs till operatören HubSpot. Den personuppgiftsbehandling som HubSpot utför är baserad på standardavtalsklausulerna enligt Europeiska kommissionens beslut den 5 februari 2010. 

  4. Hur vi skyddar dina personuppgifter?

  Vi genomför tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig ändring, förstörelse, förlust eller obehörigt röjande. Våra säkerhetsåtgärder kommer kontinuerligt att förbättras i takt med den tekniska utvecklingen.

  5. Vilka rättigheter har du?

  Du har vissa rättigheter enligt GDPR:

  Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om dina personuppgifter som behandlas av oss och om viss annan information (exempelvis såsom den som anges i detta integritetsmeddelande).

  Rätt till rättelse: Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.

  Rätt till radering: Baserat på den så kallade ”rätten att bli bortglömd” kan du begära att få din information om sådana personuppgifter raderad om vi inte är skyldiga att lagra uppgifterna. Rätten till radering är inte fri från undantag. Vi har rätt att fortsätta använda dina personuppgifter om sådan användning är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

  Rätt till begränsning av behandling: Denna rättighet gäller begränsning av användningen eller typen av användning av dina uppgifter. Observera att den här rättigheten är begränsad i vissa situationer. När vi behandlar dina personuppgifter som vi med ditt samtycke har samlat in från dig, kan du endast begära begränsning på grundval av: (a) felaktiga uppgifter, (b) om vår behandling är olaglig och du inte vill att dina personuppgifter ska raderas, (c) att du behöver det för ett rättsanspråk eller (d) om vi inte längre behöver använda uppgifterna i de syften som vi sparat dem för. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande spara din information men får inte längre använda den. Vi för listor över personer som har bett om begränsning av användningen av deras personuppgifter för att säkerställa att begränsningen respekteras fortsättningsvis.

  Rätt till dataportabilitet: Det här avser din rätt att begära att vi kopierar, flyttar eller överför dina personuppgifter, när så är tekniskt möjligt, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för dina egna syften.

  Rätt att göra invändningar: Du kan invända mot vår användning av dina personuppgifter också när vi använder dem för våra berättigade intressen, i synnerhet när det gäller direktmarknadsföring.

  Rätt att återkalla samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka samtycket. Ett sådant återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten hos redan genomförda behandlingar som baserats på beviljat samtycke fram till återkallandet.

  Utövandet av dessa rättigheter är kostnadsfritt för dig. Du måste dock bevisa din identitet med två godkända identitetshandlingar. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar som är förenliga med vår lagliga skyldighet för att tillhandahålla, rätta eller radera personuppgifter om dig i vårt register.

  Kontakta oss via e-post eller skriv till oss för att göra förfrågningar eller utöva någon av dina rättigheter enligt ovan. Vi försöker svara inom 30 dagar. Våra kontaktuppgifter hittar du längst upp i detta integritetsmeddelande.

  Om vi får formella, skriftliga klagomål, kontaktar vi personen som lämnat in klagomålet för att följa upp. Om nödvändigt samarbetar vi med lämpliga tillsynsmyndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål som vi inte kan lösa direkt.

  Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål som du har framfört gällande hur dina personuppgifter behandlas av oss, kan du vända dig med ditt klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd (se avsnittet längst upp).  6. Dataskydd för minderåriga​

  Den här webbplatsen är avsedd för användning av personer som är 18 år eller äldre. Vi försöker inte samla in information om personer som är under 18 år.

  Ingen information bör skickas till eller läggas ut på webbplatsen av personer som är under 18 år. Om en minderårig person skickar personuppgifter via webbplatsen ska vi radera informationen så snart vi blir medvetna om personens ålder och därefter inte behandla den ytterligare.


  ​​
  ​​