Markkonsolidering

Markkonsolidering

Injektering förbättrar marken och förhindrar vatteninträngning

För att motverka riskerna med oväntad vatteninträngning och dåliga markförhållanden under gruvdrift och tunnelbyggen erbjuder Master Builders Solutions ett komplett utbud av förinjekteringstekniker som bidrar till att förbereda den framförliggande marken för drivningsfasen. BASF tillhandahåller också teknik för efterinjektering, jordstabilisering och reparationer av befintliga konstruktioner.

Vårt utbud av högpresterande produkter omfattar bland annat mikrocement, mineralbruk och polyureasilikat som används för vattentätning, skiktstabilisering och utfyllning av hålrum. Här finns även akrylhartser som stärker och stabiliserar marken och skummande hydrofil polyuretan.

Injektering