Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  ​​​Lösningar till livsmedels- och dryckesindustrin

  Ucrete – det perfekta golvet till livsmedelsindustrin

  Lösningar till livsmedels- och dryckesindustrin  

  Det finns minst 6 goda skäl till att Ucrete industrigolv av polyuretanbetong i hög grad väljs till mejerier, slakterier, livsmedelsindustrin m.m.

  Ucrete är:

  1. Hygieniskt: kan rengöras till samma standard som rostfritt stål, dokumenterat tätt utan plats för bakterier samt tål både hett vatten och ångtvätt.
  2. Resistent mot mjölksyra, blod, fetter, citronsyra, rengöringsmedel m.m.
  3. Ger ingen bismak till livsmedel (inte ens vid påföringen!)
  4. Säker arbetsmiljö: halksäkert.
  5. Långvariga och upprepade produktionsstopp undviks: Ucrete-golv kan snabbt tas i bruk och är mycket hållbara.
  6. HACCP- och IFS-certifierat


  Ucrete Hygieniska golv

  Hygieniska golv som uppfyller de strängaste kraven

  Golvets rengöringsvänlighet är av avgörande betydelse för att garantera en säker och attraktiv arbetsmiljö. Ucrete är ett fogfritt massagolv som kan rengöras till samma standard som rostfritt stål. Det är vattentätt, ogenomträngligt, icke-absorberande och inte biologiskt nedbrytbart och utgör därför ingen grogrund för bakterie- eller svamptillväxt. Dessutom tål Ucrete (i motsats till t.ex. epoxi- och akrylgolv) både hett vatten och hetvattenspolning. Ucrete är certifierat för användning i anläggningar där man använder HACCP-baserade säkerhetssystem för livsmedel och är också godkänt enligt IFS (den internationella livsmedelsstandarden).

  Ingen förorening av livsmedel

  Ucrete är ett fogfritt polyuretan-cementgolv som inte innehåller lösningsmedel och är både smak- och luktneutralt från det att det är utblandat, vilket är dokumenterat enligt EN 4120, certifierat av Campden BRI. Därför kan eventuell reparation av golvet mycket väl utföras medan livsmedelsproduktionen fortgår alldeles intill. Ucrete har dessutom Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certifikat, d.v.s. den bästa möjliga märkningen för låga VOC-utsläpp.

  Ucrete halksäkert golv  

  Säker arbetsmiljö med halksäkert golv så att halk- och fallolyckor undviks

  Alla platser behöver inte samma nivå av halksäkerhet. I våta produktionsområden är golven ofta lagda med fall så att vatten och vätskor leds till avloppet. Golv där det är långt till avloppet har ofta brantare fall, vilket med hänsyn till säkerheten kräver en bättre halkskyddsprofil, medan flacka golv är säkrare. För att förebygga halk-, snubbel- och fallolyckor, krävs det att man tar ett helhetsgrepp. Det kan krävas tekniska lösningar eller förändrade arbetsmetoder, och det kan även vara nödvändigt att se över rengöring och arbetsskor. Det är inte alltid uppenbart om man ska välja ett golv med en blankare eller en mer strukturerad yta i produktionsområden. Därför finns Ucrete i en lång rad ytprofiler så att du kan skräddarsy ditt golv efter dina behov.

  Temperaturbeständigt golv

  Termisk chock kan få olika typer av golv att gå sönder därför att de mjukas upp och slits ner eller delamineras. Detta sker vid mycket snabba temperaturväxlingar. Det inträffar oftast då vätskor med mycket hög temperatur spills eller hälls ut på golvet, t.ex. vid steklinjer eller vid kokning och blanchering av grönsaker. Ucrete golvbeläggningar är idealiska i sådana miljöer eftersom de tål återkommande utsläpp av hett vatten samt hetvattenspolning. Beroende på typ tål Ucrete-golvbeläggningen termisk chock från –40 °C upp till +130 °C och tillfälliga spill på upp till +150 °C.

  Temperaturbeständigt golv 

  Kemikalieresistent golv

  Inom livsmedelsindustrin kan många animaliska och vegetabiliska produkter vara mycket frätande organiska syror, medan starka baser och mineralsyror tillsammans med ett stort antal peroxider och tensider ofta används för rengöring. Ucrete är utformat med tanke på kemikalieresistens och garanterar att ytan inte eroderar eller mjukas upp. Därmed är Ucrete t.ex. resistent mot mjölksyra, blod, öl, citronsyra, fetter m.m.

  Mekanisk styrka

  Kraftig stötbelastning kan inträffa såväl vid produktion som vid underhållsarbete. Ett tåligt Ucrete-golv med hög lastkapacitet reducerar skadorna och förhindrar sprickor som kan utgöra en grogrund för bakterietillväxt. Därmed säkras god livsmedelssäkerhet och lång livslängd.

  Snabb installation

  Ibland är det faktiskt inte möjligt att låta produktionen stå stilla. Ucrete golvlösningar tål fukt i underlaget och är smak- och luktneutralt när det är utblandat. Vid vissa typer av Ucrete som härdar snabbt vid kalla temperaturer kan golvet tas i bruk redan efter 5 timmar vid 10 °C. Därmed är det idealiskt att applicera Ucrete under natten. Inte ett snabbt lappverk utan ett ordentligt Ucrete-golv – snabbt!

  Skräddarsydda lösningar

  Det stora utvalet av Ucrete-golvsystem ger dig möjlighet att skräddarsy ett golv som uppfyller dina behov, så att du får den bästa och mest ekomoniska lösningen.

  Vi vill gärna hjälpa dig med att hitta det golv som bäst passar dina lokaler.

  Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig

  * Fyll i dessa fält för att hjälpa oss med att behandla din fråga. Alla uppgifter som uppges kommer att användas för detta ändamål.