Lösningar för marina konstruktioner

Lösningar för marina konstruktioner 

Vid långvarig exponering kan vatten ha en nedbrytande effekt på betong. Master Builders Solutions från BASF erbjuder lösningar både för nyproduktion och restaurering av marina konstruktioner som till exempel pirer, hamnkonstruktioner, dammar, kassuner, pålar och släntskydd som kan vara utsatta för konstanta påfrestningar från vågor, extrema väderförhållanden och korrosion från saltvatten.

Tillsatsmedel som motverkar förstörande företeelser

För betongutläggning under vatten erbjuder Master Builders Solutions speciella urvaskningsmotverkande tillsatsmedel som gör att betongen håller ihop och behåller konsistensen så att önskad hållfasthet och hållbarhet uppnås, med så liten inverkan på de vattenlevande organismerna som möjligt.

Dessutom går BASF till grunden med vattentätning. I våra snabba, tillförlitliga och kostnadseffektiva tillsatsmedelslösningar kombineras korrosionsinhibitorer och vattentäta system för att skapa vattenavvisande, ogenomtränglig betong som är skyddad mot kloridinträngning och påfrestande väderförhållanden.

Genom att göra noggranna avvägningar vid uppförandet av konstruktionen kan man begränsa uppkomsten av sprickor, läckor och slitage och därigenom förlänga konstruktions livslängd. Vårt engagemang för att finna kvalitetslösningar och vårt kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete för att få fram nya tillsatsmedelsprodukter och system är ett svar på kundernas önskemål och behov. Vi höjer värdet på betongkonstruktioner världen över.

Komplicerade reparationer blir enkla

Med tiden blir korrosionsangreppen ett stort hot mot brukbarheten hos marina konstruktioner. År av miljöpåverkan, vatteninfiltration och de skadliga effekterna av klorider, sulfater och frost- och upptiningscykler, liksom nötning förorsakad av sediment i havsvatten och påverkan från sjöfarten är de huvudsakliga orsakerna bakom att armeringen inuti betongen korroderar.

Under varumärket Master Builders Solutions tillhandahåller BASF så gott som alla de reparations- och skyddslösningar som krävs för att förlänga betongens livslängd också i den här riktigt påfrestande miljön. Utbudet omfattar allt från marknadsledande karbonatiseringsmotverkande beläggningar och vattenavvisande beläggningar, snabbhärdande betong reparationsbruk och nödvändig sprickreparation till beprövade produkter för katodisktskydd som är perfekta för marina konstruktioner.

MasterFlow: världsledande injekteringslösningar