Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  ​Lösningar för parkeringsdäck

  Expertlösningar för vattentätning av parkeringshus

  De oöverträffade MasterSeal-produkterna från det världsledande varumärket Master Builders Solutions innebär en välbeprövad metod för att hantera de spänningar och miljöpåfrestningar som parkeringskonstruktioner utsätts för.

  Master Builders Solutions​ ​​har tagit fram ett brett utbud av högklassiga vattentätningsmembran för trafikmiljö för att kunna erbjuda unika lösningar som skyddar parkeringsdäck mot slitaget från väder och miljö, stor trafikbelastning och vägsalt. Våra vattentätningsprodukter är också sammansatta för att ge enastående hållbarhet, designflexibilitet och en estetiskt tilltalande miljö i parkeringshuset.

  Eftersom varje parkeringsprojekt är unikt garanterar vår gedigna globala expertkunskap att du blir rekommenderad produkter och system som passar lokala förhållanden och standarder. Våra vattentätningsmedel och betongreparationsprodukter bildar tillsammans system som är konstruerade för att parkeringshuset ska kunna tas i drift igen fortast möjligt och till lägsta möjliga livscykelkostnad.

  MasterSeal

  Lösningar för parkeringsdäck

  Givande samarbete – våra betongexperter finns där för dig

  För uppförande av funktionella och säkra parkeringskonstruktioner erbjuder Master Builders Solutions ett brett produktutbud av tillsatsmedel som ger god beständighet mot extrema väderförhållanden, skiftande temperaturer och frost- och upptiningscykler, liksom mot slitage förorsakat av fordonstrafik och vägsalt.

  Vår avancerade teknik hjälper betongtillverkare att kunna erbjuda kortare byggtider och ett bättre arbetsresultat genom att förbättra betongenshållfasthet, pumpbarhet och utseende, samtidigt som den är säker och har lång livslängd.

  Eftersom alla parkeringskonstruktioner är unika kombinerar våra kompetenta betongexperter mångårig erfarenhet med handfast teknisk rådgivning för att komma fram till vilka behov som finns i det aktuella byggprojektet och ta fram lösningar som lägger grunden till en framgångsrik verksamhet.

  Expertstrategier för skydd och reparation av betong med kortast möjliga nedstängning

  Master Builders Solutions​ ​​​​förstår vikten av att ett parkeringshus måste vara säkert och att underhålls- och reparationsarbetet måste utföras på rätt sätt. Om parkeringshuset måste hållas stängt innebär det både en olägenhet för kunderna och förlorade inkomster för ägaren.

  Varje dag utsätts parkeringshus för påfrestningar från motortrafik, besvärliga förhållanden som blåst, regn, snö och vägsalt och dessutom oljespill och andra föroreningar som ytterligare påskyndar slitaget.

  Oberoende av vilken slags reparation det är frågan om hjälper våra pålitliga reparations- och skyddsexperter till att identifiera de rätta lösningarna redan från början, så att parkeringshuset kan tas i bruk igen så snart som möjligt.

  I vårt marknadsledande produktutbud finns allt från snabbhärdande reparationsbruk och betongförstärkare till sprickreparation och korrosionsinhibitorer, alla sammansatta för att fungera tillsammans för effektiv restaurering och varaktigt skydd. Dessutom arbetar vi ständigt med att få fram nya innovationer som överträffar våra kunders förväntningar.