Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  Lösningar för vattenindustrin

  Lösningar för vattenindustri 

  Högpresterande kostnadseffektiv vattentätning med minimal stilleståndstid

  I den här branschen finns det knappt något utrymme för misstag och MasterSeal-produktutbudet från Master Builders Solutions innehåller vattentätningsprodukter som skyddar och ökar livslängden hos konstruktioner för dricksvatten och avloppsvatten.

  Master Builders Solutions välbeprövade vattentätnings- och tätningsmaterialteknik innebär långvariga skyddande tätskikt med enastående motståndskraft mot tuffa förhållanden och kemiska angrepp. Vårt breda produktutbud av produkter och tekniker för vattentätning innebär hållbara lösningar och kompletteras av en lokal expertgrupp som ser till att rätt system installeras, att det sker på så kort tid som möjligt och att livscykelkostnaden blir lägsta möjliga.

  Eftersom nästan alla konstruktionsenheter måste skarvas erbjuder Master Builders Solutions​ ett omfattande produktutbud av tätningsmedel för att ta hand om skarvar, öppningar och sprickor i så gott som alla typer av konstruktioner. De här tätningsmedlen skapar ett segt förband som möjliggör rörelse mellan två eller fler ytor samtidigt som de förhindrar vatten, fukt och föroreningar från att tränga in i konstruktionen. De här förbanden står emot vatten och kemiska angrepp under lång tid och skyddar konstruktionen, även i miljöer med mycket rörelse och fukt.

  MasterSeal: vattentätning, försegling och ytbehandling

  Kortare konstruktionstider, hållbar betong, global expertkunskap

  Vatten är den främsta källan till liv och en förutsättning för hälsa och utveckling. Med varumärket Master Builders Solutions tar vi oss an vattenrelaterade utmaningar genom att erbjuda lämpliga lösningar som bidrar till kortare konstruktionstider och hjälper till att skydda begränsade resurser och tillhanda motståndskraft i extrema miljöer.

  Bland nästa generations tillsatsmedel som Master Builders Solutions skapat finns specialblandade genomtränglighetsreducerande tillsatsmedel som ger bestående skydd från fuktskador och förbättrar betongens vattenavvisande egenskaper och avancerade retarderande mjukningsmedel som ökar densiteten hos betongen avsevärt och därigenom bidrar till att förbättra utläggningen och optimera ytan.

  Våra experter erbjuder ett integrerat förhållningssätt till konstruktionsprojekt i den här krävande miljön. Vi har en mycket stor kompetens när det gäller att tillhandahålla produktsystem för vattenindustrin som grundar sig på mångårig erfarenhet från projekt världen över i de mest skiftande klimat.

  MasterGlenium: mycket effektiv vattenreducerande tillsatsmedel.

  Reparationer och skydd du kan lita på

  Master Builders Solutions har under lång tid tillhandahållit reparations- och skyddslösningar för underhåll av dammar, kanaler, akvedukter, vattenmagasin, reningsverk och andra vattensystem.

  Vårt utbud av högpresterande betonglösningar innehåller inga farliga ämnen och är speciellt sammansatta för att ge god beständighet mot sulfat och kemikalier och dessutom stå emot de korrosiva egenskaperna hos dricksvatten med lågt pH-värde och mjukt vatten.

  Master Builders Solutions​ ​erbjuder helhetslösningar baserade på stora kunskaper om och mångårig erfarenhet av de utmaningar som finns inom detta område. Våra betongprodukter för reparation och skydd är sammansatta för att på ett effektivt sätt samverka med vår vattentätningsteknik. Allt för att åstadkomma en säkrare och mer hållbar miljö och förlänga konstruktionens livslängd.

  MasterEmaco: högklassig betonglagning som garanterar långsiktig integritet
  MasterSeal: vattentätning, försegling och ytbehandling
  MasterFlow: världsledande injekteringslösningar

  Markkonsolidering för broar, järnväg och vägar

  Läs mer om våra tunnellösningar