Mätbara, hållbara fördelar

Minska din miljöpåverkan och öka din förtjänst

Våra innovativa produkter för byggindustrin kan leda till en mer effektiv resursförbrukning. Både kostnadsbesparingar och en mindre påverkan på miljön och/eller klimatet, t.ex. genom CO2-reducering kan uppnås.

Här nedan kan du läsa om konkreta exempel på hur Master Builders Solutions-produkter kan leda till konkreta hållbara fördelar i det verkliga livet. Exemplen visar mätbara resultat för våra innovativa lösningar för golvbeläggningar, skydd av betong och betong- och elementproduktion.

Master X-seed
Master X-Seed

Snabbare, flexibel betongproduktion med kostnadsbesparingar

Läs om vår innovativa accelerator för snabb styrkeutveckling, Master X-Seed, hos en tysk elementfabrik, fdu Betonwerke, och se hur den kan producera snabbare och billigare och samtidigt minska CO2-utsläppet.

Läs mer och se film

MasterTop 1327
MasterTop 1327-20dB

Stegljudsdämpande och slitstark golvlösning

Under renoveringen av en av Koteng Eiendom AS kontorsbyggnader i Trondheim, Norge, valde man den komfortabla PU-beläggningen MasterTop 1327-20dB till golven. MasterTop 1327-20dB är det enda golvsystemet på marknaden där alla skikt påförs i flytande form och där en stegljudsreduktion på 20 decibel uppnås. Golvet garanterar hög gångkomfort, har mycket lång livslängd (upp till 50 år!) och låga livscykelkostnader jämfört med andra typer av golvbeläggningar.

Läs mer och se film

MasterProtect 8000 CI
MasterProtect 8000 CI

Effektivt korrosionsskydd ökar byggets livslängd

Läs om användningen av korrosionsinhibitorn MasterProtect 8000 CI på byggnaderna hos Fundació Joan Miró i Barcelona. Tack vare MasterProtect 8000 CI har byggnadernas livslängd förlängts och utgifterna för det löpande underhållet minskat betydligt.

Läs mer och se film

MasterSeal 6100 FX
MasterSeal 6100 FX

Effektiv vattentätning och skydd av betong

Det italienska energibolaget A2A driver flera vattenkraftverk i italienska alperna. Eftersom betongkonstruktionerna för transport av vatten utsätts för extrem påverkan (såsom frost/tö) krävdes vid renoveringen en effektiv vattentätning och ett effektivt skydd. Lösningen, det högelastiska, cementbaserade lättviktsmembranet MasterSeal 6100 FX, kunde påföras snabbt och gjorde det möjligt att snabbt ta vattenkraftverken i drift samtidigt som materialförbrukningen och CO2-utsläppet reducerades.

Läs mer och se film

* Siffrorna är baserade på konkreta erfarenheter hos det norska Koteng Eiendom AS, det italienska energibolaget A2A, den tyska elementtillverkaren fdu Betonwerke respektive Fundació Joan Miró i Barcelona.