Om Master Builders Solutions

BASF introducerar Master Builders Solutions, ett globalt varumärke för avancerade kemilösningar för byggindustrin. Varumärket bygger vidare på styrkorna hos många existerande BASF-märken och våra erfarenheter från mer än 100 år inom byggbranschen.

Master Builders Solutions innebär att all BASF:s samlade kompetens har använts för att skapa kemilösningar för nybyggnationer och för underhåll, reparation och renovering av redan befintliga konstruktioner. Master Builders Solutions bygger på de erfarenheter vi samlat på oss under mer än ett århundrade i byggbranschen.

Det heltäckande produktutbudet inom Master Builders Solutions omfattar hållbara lösningar för nybyggnationer och underhåll, reparation och renovering av redan befintliga konstruktioner:

 • Kemiska tillsatsmedel för betong
 • Cementtillsatser
 • Lösningar för underjordskonstruktion
 • Specialinjekteringsbruk
 • Betongskydd och betongreparationer
 • Lösningar för vattentätning
 • Tätningsmedel
 • Specialgolv

Vi presenterar produktutbudet inom Master Builders Solutions på ett tydligt och lättförståeligt sätt med standardiserad terminologi. Varje produktnamn står för ett användningsområde, en funktion eller en speciell egenskap.

Världsomfattande expertis för ditt projekt

Kunnandet och erfarenheten från BASF:s byggexperter världen över utgör kärnan i Master Builders Solutions.

 • Vi sammanställer de rätta delarna ur vårt produktutbud för tillgodose just dina byggbehov.
 • Vårt samarbete känner inga gränser vad gäller länder eller kompetensområden. Med oss i bagaget har vi erfarenheten från oräkneliga byggprojekt världen över.
 • Vi utnyttjar både global BASF-teknik och djupgående kännedom om lokala byggnadsförhållanden för att skapa innovationer som bidrar till din framgång och till att stimulera ett hållbart byggande.

Inom ramen för varumärket Master Builders Solutions från BASF ställer vi hela vårt kunnande på kemiområdet till ditt förfogande – från utformning till genomförande av ditt projekt.