Master Builders Solutions lanserar det innovativa, krympreducerande tillsatsmedlet MasterLife SRA 900

  • Förlänger betongens livslängd genom att minska krympningen och därmed reducera sprickbredderna

  • Reducerar krympning med upp till 55 %

  • Ger en högre beständighet och kvalitet på betongkonstruktionen

Med MasterLife SRA 900 introducerar Master Builders Solutions ett innovativt tillsatsmedel som förlänger betongens livslängd.  MasterLife SRA 900 är en helt ny krympreducerare som på ett effektivt sätt reducerar betongens krympning och därmed risk för sprickbildning vilket ger en högkvalitativ och beständigare betong.
Krympningen innebär att betongens volym minskar som ett resultat av förändringar av betongens fukthalt. Två välkända typer av krympning är torkning som en följd av hydratiseringen av cementet (autogen krympning) och krympning i form av torkning genom att fukt frigörs till omgivningen. Alla typer av krympning kan leda till sprickbildning och därmed påverka betongkonstruktionens beständighet på ett negativt sätt.

Lansering av MasterLife SRA 900

MasterLife SRA 900: lösningen för effektiv reducering av krympning

För en effektivare reducering av krympning har nu Master Builders Solutions utvecklat de innovativa tillsatsmedlen MasterLife SRA 900: "MasterLife SRA 900 reducerar inte bara den autogena krympningen utan även krympningen på grund av uttorkning hos fabriksbetong såväl som prefabbetong. Eftersom den kemiska mekanismen endast reducerar de inre kapillärkrafterna påverkas inte övriga mekaniska egenskaper negativt.", förklarar Raphael Breiner, Product Manager för Concrete Admixture Systems hos BASF.
Även med en dosering på endast 1 % beräknat på viktprocent cement, reducerar MasterLife SRA 900 betongens krympning med upp till 55 %. Detta faktum reducerar sprickbildningen och förlänger livslängden. MasterLife SRA 900 är kompatibelt med en rad olika typer av cement och påverkar inte doseringen av flyttillsatsmedlet. Dessutom uppnår det klass A+, när det gäller VOC-utsläpp för alla relevanta prover, d.v.s. avger praktiskt taget ingen emission. 

MasterLife SRA rekommenderas särskilt för:

  • betongblandningar med låga vattencementtal och hög bindemedelshalt.
  • pågjutningar under ogynnsamma väderförhållanden där en hög avdunstning är att vänta på grund av solljus, vind och värme.
  • betongkonstruktioner med stora tvärsnitt. 
  • betongkonstruktioner med inbyggda tvång.

MasterLife SRA 900 är lämpligt att använda till fabriksbetong såväl som prefabbetong. MasterLife SRA 900 ger betongkonstruktionen inte bara en högre kvalitet utan även en ökad beständighet med liten sprickbildning och ett brett fogavstånd.

Läs mer om MasterLife SRA 900 ...

Kontakt

Sarah Edström

Marketing Assistant